Przepisy gry w piłkę nożną zostały sformułowane w Anglii , dlatego wszystkie odległości i wymiary podane były w jednostkach anglosaskich , tzn, stopach i jardach ( 1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy ).
a) Bramka ma wymiary 8 jardów 8 stóp. Pole karne ma wymiary
44 jardy 18 jardów. Podaj wymiary bramki w centymetrach , a wymiary pola karnego w metrach.
b) Punkt , z którego wykonuje się rzut karny ,jest oddalony od bramki o 11 m. Gdy zawodnik wykonuje rzut wolny, gracze drużyny przeciwnej muszą stać
w odległości co najmniej 9,15 m od piłki . W pierwotnych przepisach te odległości podane były w pełnych jardach . Ile jardów wynosiły te odległości?

3

Odpowiedzi

2009-12-07T21:26:23+01:00
A)32*30,48=975,36cm bramka
150*30,48=4572cm=45,72m pole karne
b)11m=1100cm
1100/30,48=36stop=12jardow(w przyblizeniu)
9,15m=915cm
915/30,48=30stop=10jardow(w przyblizeniu)
15 3 15
2009-12-07T21:31:04+01:00
A) bramka :3*30,48= 91,44
91,44*8 = 731,52
731,52+(8*30,48)
731,52+243,84 =975,36cm.

Pole karne : 4023,36+548,64=4572cm = 45m 72cm
9 2 9
2009-12-07T21:32:16+01:00
Przepisy gry w piłkę nożną zostały sformułowane w Anglii , dlatego wszystkie odległości i wymiary podane były w jednostkach anglosaskich , tzn, stopach i jardach ( 1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy ).
a) Bramka ma wymiary 8 jardów 8 stóp. Pole karne ma wymiary
44 jardy 18 jardów. Podaj wymiary bramki w centymetrach , a wymiary pola karnego w metrach.

Wymiary bramki:
8 jardów = 8*3 stopy = 8*(3*30,48) = 8*91,44 = 731,52 centymetry
8 stóp = 8*30,48 = 243,84 centymetry
Wymiary pola karnego:
44 jardy = 44*(3*30,48) = 44*91,44 = 4023,36cm
4023,36cm = 40,2336 m
18 jardów = 18*(3*30,48) = 18*91,44 = 1645,92cm
1645,92cm = 16,4592 m

b) Punkt , z którego wykonuje się rzut karny ,jest oddalony od bramki o 11 m. Gdy zawodnik wykonuje rzut wolny, gracze drużyny przeciwnej muszą stać
w odległości co najmniej 9,15 m od piłki . W pierwotnych przepisach te odległości podane były w pełnych jardach . Ile jardów wynosiły te odległości?

11 metrów = 1100 cm
1 jard = 3 stopy
1 stopa = 30,48cm
1100 : 30,48 = 36 stóp (w zaokrągleniu:))
36 stóp : 3 = 12jardów
11metrów to 12 jardów


9,15 m = 915 cm
915cm : 30,48 = 30stóp (w zaokrągleniu)
30stóp : 3 = 10 jardów

9,15 m = 10 jardów
30 4 30