Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:40:50+01:00
Współczesny teatr znacznie zmienił się od dawnego teatru - różnic jest wiele.
Oto kilka z nich:
1.Dawniej do teatru zakładano suknie, ubierano się bardzo elagancko teraz wiele osób do teatru ubiera sie nieodpowiednio.
2. Teraz w teatrze jest cała masa efektów specjalnych takich jak np.oswietlenie czy sztuczny deszcz.Dawniej tego nie było.
3.Obecnie w teatrze część osób zachowuje sie niedopuszczalnie - je np.paluszki dawniej nawet nikt nie pomyślał o czymś takim. Uważane to było wręcz za zbronie.
45 1 45
2009-12-07T21:50:55+01:00
Teatr dziś przechodzi znamienną ewolucję, która wiąże się z funkcją i miejscem teatru w życiu współczesnego człowieka. W każdym dobrym umiejącym przemówić do publiczności teatrze widz znajduje się całym sobą na scenie i jego obecność na widowni traci wagę wobec jego wewnętrznego uczestnictwa.Teatr pragnie przede wszystkim odgrywać coraz poważniejszą rolę w życiu współczesnego człowieka, chce silniej oddziaływać na jego postępowanie i uczucia, pragnie kształtować i zaspokajać jego potrzeby duchowe. Przestaje pełnić on funkcję pokazywania scen, a staje się coraz bardziej polem zdarzeń.O ile dawniej teatr lansował określone wzory, o tyle obecnie stara się bardziej budzić sumienie widza, niepokoić go, poddawać pod jego osąd moralny kontrowersyjne problemy, zmuszać do dokonywania ocen i konfrontowania ich z własnym postępowaniem. Zmusza on widza do aktywności intelektualnej i w poważnym stopniu pozwala na samodzielną, indywidualną interpretację. Może wpływać na kształtowanie postawy twórczej, ważnej i niezbędnej w naszej epoce.Teatr pomaga odzyskać człowiekowi autentyczność i prawdziwe oblicze, i to w takim stopniu, w jakim nie jest w stanie tego uczynić żadna inna dziedzina sztuki. Może on zaspokajać, a zarazem budzić potrzeby intelektualne, ekspresyjne, emocjonalne i estetyczne człowieka.W wychowaniu przez kulturę teatralną współczesnego teatru zmierzamy do oddziaływania na osobowość człowieka, wzbogacania jego wiedzy, kształcenia postaw moralnych, rozwijania wyobraźni, oraz rozumienia ludzi i samego siebie.
9 4 9