Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:34:51+01:00
Ciepłem właściwym nazywamy taką ilość ciepła, którą należy dostarczyć do 1 kg substancji, by jej temperatura wzrosła o 1K.

Topnienie - proces, w którym substancja przechodzi ze stanu stałego w stan ciekły.
Krzepnięcie - proces, w którym substancja przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały.


Sposoby przekazywania energii cieplnej:
przewodzenie: przenoszenie ciepła w obrębie danego ciała od jednych drobin do drugich,

Konwekcja - polega na unoszeniu się do góry cząsteczek ogrzewanych ciał. Zjawisko to zachodzi w cieczach i gazach.

Promieniowanie to promieniowanie, które emituje ciało mające temperaturę większą o zera bezwzględnego. Promieniowanie jest falą elektromagnetyczną, przykładem jest podczerwień lub światło.

wzór na Ciepło właściwe = Q=Cw*m*[trójkąt]T (delta te się czyta), gdzie q - ciepło, Cw- ciepło własciwe, m - masa, delta te- przyrost temperatury
1 5 1