1.Jak sądzisz,dlaczego Mieszko 1 oddał państwo pod opiekę papieża.?
2.Na podstawie lektury,napisz w punktach jakie korzysci dawało państwu Mieszka 1 przyjecie chrztu oraz historyczne jego znaczenie?
3.Jaką rolę odgrywała w średniowieczy koronacja królewska?Posłuż sie przykładem koronacij Bolesława Chrobrego i Mieszka 2.
4.W jakich okolicznosciach Kraków stał sie siedziba polskich władców?
5.Napisz jakie były przyczyny i skutki konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Krakowskim Stanisławem.
6.Wymień w punktach przyczyny rozbicia dzielnicowego w Polsce.
7.Napisz jakie były skutki sprowadzenia do Polski Krzyżaków,najazdy Tatarów w okresie rozbicia dzielnicowego.
8.Opisz próby jednoczenia państwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego.
9.Jaką rolę w zjednoczeniu państwa Polskiego odegrał Władysław Łokietek.
10.Opisz skutki Polsko-Krzyżackie za Łokietka i Kazimierza 3 Wielkiego.
11.Dlaczego mówimy,ze "Kazimierz Wielki zastał Polske drewnianą,a zastał murowana"-uzasadnij odpowiedz.
12.Jaką role odegrała Akademia Krakowska ufundowana przez Kazimierza Wielkiego.

Na podstawie ksiażki "Polska Piastów' P.Jasienicy

1

Odpowiedzi

2009-12-10T12:11:57+01:00
1. Mieszko, który był już na łożu śmierci napisał Dagome Iudex u którym oddał państwo polskie pod opiekę papiezowi. Chodziło mu przede wszystkim o to, by umocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
2. Przez przyjęcie chrześcijaństwa państwo polskie zaczęlo liczyć się na równi z innymi państwami Europy Wschodniej. Po drugie Polska będąc już krajem niepogańskim nie mogła być bazą wypadową dla rycerstwa niemieckiego, które graiło nasze zachodnie ziemie.
3. Koronacja królewska to akt, który przysparzał królowi o wiele więcej znaczenia niż niekoronowanemu władcy, bo król jest najwyższym zwieszchnikiem państwa, i zajmował pozycję tuż za cesarzem.
4. Po najeździe Brzetysława na Gniezno i Poznań Kazimierz Odnowiciel przeniósł dtolicę do Krakowa.
5.Biskup krakowski poparł bunt ludności i obstawał za buntownikami. Rozwścieczony król zamordował biskupa w kościele.
6.Przekonanie Krzywoustego o tym, że bracia będą (tak jak o ze Zbigniewem) kłócić się o ziemie;
wydanie testamuntu Krzywoustego
-wiele państw europejskich wtedy podzielono na dzielnice
7.Krzyżacy: ochrona granicy Mazowsza przed Prusami, najzdy krzyżackie, utrata Pomorza Gdańskiego
Tatarzy: złupienie, spalenie kraju. Wzięcie wielu jeńców.
8.Państwo polskie chcieli zjednoczyć: Henryk Pobożny, Przemysł II(koronował się), Wacław II i Wacław III. Udało się Łokietkowi w 1306r. a koronował się w 1320r.
9.Powoli gromadził w swoim ręku kolejne dzielnice państwa, aż w 1320r. się koronował i formalnie zakończył okres rozbnicia dzielnicowego.
10. Po bitwie pod Płowcami nie zanotowano większych konfliktów zbrojnych. Jedynie zaborcza politaka zakonu zmusiła Kazimierza III do doniesienia na zakon do papieża, aż w końcu zwołano sąd arbitrażowy.
11.KAziemirz III umocnił politykę wenętrzną kraju. Skupił się na podboju Rusi Halickiej. Wybudował wiele zamków murowanych, dzięki czemu przysłuzył się obronności kraju.
12.Akademia krakowska założona w 1364r. była pierwszą wyższą uczelnią w królewstwie polskim. Poziomem nie odbiegała od wielu innych zagranicznych uniwersytetów takich jak Padwa. Jest to szczytowe osiągnięcie polskiej oświaty za KAzimierza III.
2 3 2