Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:43:23+01:00
Stary Targ(1629)- Szwedzi przejmują ziemię na północ od Dźwiny oraz wszystkie porty z wyłączeniem Gdańska, Królewca i Pucka, mają prawo pobierać cło z handlu gdańskiego, Sztum, Malbork i Iława zostają oddane w zarząd elektorowi barskiemu, handel ze Szwecją zostaje zwolniony z ceł

Sztumska wieś(1635)- rezygnacja Szwecji z pobierania ceł gdańskich, zobowiązuje się do oddania floty polskiej, zwracają Piławę księciu Prus, zatrzymują część Inflant, Władysław IV Waza rezygnuje z pretensji do tronu szwedzkiego