1)w jaki sposob mozna otrzymac w domu CO2. Podaj 2 przyklady.
2) Napisz rownania 2 roznych reakcji otrzymywania tlenku siarki (IV)
3) Napisz rownania 4 roznych reakcji otrzymywania tlenku wegla (IV)
4) Napisz rownaia 4 roznych reakcji jakim ulega tlenek wapnia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:45:05+01:00
2) w procesie syntezy pierwiastków z tlenem
S + O₂ = SO₂

poprzez termiczny rozkład soli
Na₂SO₃ = Na₂O + SO₂

3) w procesie syntezy pierwiastków z tlenem
c + O₂ = CO₂

przez utlenianie niższych tlenków
2CO + O₂ = 2CO₂

poprzez termiczny rozkład soli
CaCO₃ = CaO + CO²

w reakcji soli z kwasami
CaCO₃ + 2HCl = CaCl₂ + 2H₂O + CO₂

4) powstaje poprzez termiczny rozkład soli
CaCO₃ = CaO + CO²

łącząc się z woda tworzy wodorotlenek
CaO + H₂O = Ca(OH)₂