Odpowiedzi

2009-12-07T21:38:04+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdanie_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnie_z%C5%82o%C5%BCone

to jest bardzo łatwo opisane:)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:42:20+01:00
W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe (tzw. zdania współrzędne) nie określają się wzajemnie. Jedno zdanie składniowe nie wynika z treści drugiego i może istnieć osobno (np. Jem obiad i czytam gazetę. - Jem obiad. Czytam gazetę.).

_____.....____ ŁĄCZNE ;
i, oraz, tudzież, zarazem, także, ani, ni

-------< >-------- ROZŁĄCZNE
albo, lub, bądź, czy

------> >-------- WYNIKOWE
więc, zatem, dlatego

-----> <---- PRZECIWSTAWNE
ale, lecz, jednak, zaś, natomiat


;))
3 5 3
2009-12-07T21:49:03+01:00
Zdanie złożone współrzędnie
jak każde zdanie złożone, zawiera więcej niż jedno orzeczenie. Treści zdań składowych w takim wypowiedzeniu wzajemnie się uzupełniają, żadne z nich nie określa drugiego. Zdania te mogą istnieć samodzielnie. Łączą się ze sobą bezpośrednio lub za pomocą spójników.

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:
1) zdania łączne:
w takich wypowiedzeniach treść jednego zdania łączy się z treścią drugiego zdania: czytam książkę i słucham muzyki.
Przedstawienie graficzne: _____..._____
Przykładowe spójniki: i, oraz, tudzież, zarazem, także, ani, ni

2)Zdania rozłączne
W konstrukcjach tego typu treść zdania pierwszego wyklucza treść drugiego: Zjem lody albo wypiję koktajl.
Przedstawienie graficzne: -----< ... >-----
Przykładowe spójniki: albo, lu, bądź

3) zdania wynikowe
Treść drugiego zdania wynika z treści pierwszego: Zrobiło się zimno, więc wróciliśmy do domu.
Przedstawienie graficzne: -----> ... >------
Przykładowe spójniki: więc, zatem, toteż, dlatego

4) zdania przeciwstawne
Treść drugiego zdania przeciwstawia się treści zdania pierwszego: Nie przyjaźnili się, ale pomagali sobie w trudnych chwilach.
Przedstawienie graficzne: -----> ... <------
Przykładowe spójniki: ale, lecz, a, jednakże, zaś, natomiast
2 5 2