Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:42:49+01:00
Rozejm wygasł we wrześniu 1648 roku. Dzięki zwycięstwu w bitwie pod Piławcami (23-25 września 1648) Bohdan Chmielnicki stał się panem praktycznie całej Ukrainy, a jego wojska dotarły pod Lwów i Zamość, zaś w 1649 roku oblegały Zbaraż. 17 sierpnia 1649 roku zawarto tzw. ugodę zborowską, na mocy której zwiększono rejestr kozacki do 40 tysięcy żołnierzy, Bohdan Chmielnicki otrzymał tytuł hetmana, a w 3 województwach ukraińskich urzędy miano powierzać wyłącznie rusinom. W roku 1651 wojna rozgorzała na nowo. Podczas bitwy pod Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651) Kozacy ponieśli klęskę, a 28 września 1651 zawarto ugodę w Białej Cerkwi, która znacznie ograniczała autonomię kozacką (do 1 województwa) i liczebność rejestru. Nie zakończyło to jednak konfliktu, który w 1652 wkroczył w nową fazę. W bitwie pod Batohem (2 czerca 1652) Polacy znów ponieśli klęskę. W konflikt wmieszała się natomiast Rosja. W 1654 roku Kozacy uchwalili w Perejesławiu połączenie Ukrainy z Rosją. Doprowadziło to do wojny polsko-rosyjskiej, zakończonej w 1667 roku rozejmem, na mocy którego Ukraina została podzielona. Rosji przypadły ziemie na wschodnim brzegu Dniepru, w tym Zaporoże, oraz Kijów.
2 5 2