1. O ile różnią się pola dwóch kwadratów, z których jeden ma bok dł. "a" , a drugi ma bok 5 cm krótszy od "a"?

2. Usuń niewymierność z mianownika:
a) ___1____
1-√2
****************
b) ___3____
2+3√2
****************
c)___1____
³√3
*************
d)___2___
2- ³√3
*************

JESZCZE NA DZIŚ !!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-07T22:01:57+01:00
1. O ile różnią się pola dwóch kwadratów, z których jeden ma bok dł. "a" , a drugi ma bok 5 cm krótszy od "a"?

P kwadratu o boku a = a²
a Pole kwadratu o polu a-5cm = (a - 5)² = a²-10a+25

2. Usuń niewymierność z mianownika:
a) 1 1*(1-√2) 1 - √2 1 - √2
____ = ____________ = --------- = --------- = 1√2/-1 = -1√2
1-√2 (1-√2)*(1-√2) 1² - √2² 1-2
****************
b) 3 3*(2+3√2) 6 + 9√2 6+9√2 6+9√2
_____ = ________ = __________ = _______ = ______
2+3√2 (2+3√2)*(2+3√2) 2² + (3√2)² 4 + 18 22
****************
c) 1 1*³√3 ³√3 ³√3 ³√3
___ = ______ = ________ = ____ = _____ = 1/3
³√3 ³√3 * ³√3 (³√3)² ³√9 ³√9
wydaje mi się, że to można zamienić na ⅓
*************
d) 2
____
2- ³√3

Tutaj zamiast kreski ułamkowej będzie /

2/2-³√3 = 2*(2-³√3) / (2-³√3)*(2-³√3) = 4 - 2³√3 / 2² - ³√3² = 4-2³√3 / 4 - ³√9

4-2³√3 / 4 - ³√9 = echh, niestety tego nie wiem już :((
*************
1 4 1