Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T22:48:37+02:00
Wraz z rozpoczęciem nauki w liceum zaczął się nowy etap mojej edukacji, który kończy egzamin maturalny. Siłą rzeczy podstawowym celem mojej edukacji jest pomyślnie zdany egzamin dojrzałości. W tym z polskiego. Ponadto nauka języka polskiego pomaga w ulepszaniu własnego warsztatu językowego. Kolejnym celem jest zapoznanie się z wybitnymi dziełami literatury zarówno polskiej jak i światowej, dzięki czemu zwiększa się poziom kultury człowieka. Nauka języka polskiego wpływa również na wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej ze względu na poznawanie najważniejszych dzieł literatury polskiej, ich znaczenia w przeszłości i licznych kontekstów.
3 3 3
2009-09-02T22:56:05+02:00
- Odpowiednie przygotowanie się do matury z języka polskiego, zarówno pisemnej jak i ustnej.
- Nabycie umiejętności poprawnego pisania rozprawek, opracowań i wypracowań.
- Nauczyć się rozpoznawać poszczególne formy literackie.
- Nauczyć się rozpoznawać poszczególnych środki stylistyczne.
-Zdobyć umiejętność wyraźnego, zwięzłego i logicznego opisywania zagadnień i wydarzeń.
- Wzbogacić swoją wiedzę na temat literatury powszechnej i narodowej.
- Znać najważniejsze dzieła wszystkich epok literackich.
- Wzbogacić własne słownictwo.
- Poznać podstawowe założenia najbardziej znanych filozofii na świecie.
- Nabycie wiedzy na temat rozwoju piśmiennictwa od starożytności do współczesności.
-Znajomość rozwoju technik pisarskich

3 2 3