1. Wymień kilka liczb dodatnich mniejszych od 2/5.
2.Wymień kilka liczb mniejszych od (-2)³.
3.Wymień liczby całkowite ujemne mniejsze od -3,7.
4.Zapisz podane liczby jako potęgi liczby 10

100, 1000, 1 000 000, 1/10, 0,001

5.Zapisz w notacji wykładniczej liczby

27 000 000, 360 800 000, 0,00375

6.Oblicz podane potęgi

3³, -3³, 3 do potęgi zero, (-3)³, 3¹, 3⁻¹, 3⁻³, (-3)⁻³

7.Wypisz pary równych liczb

2√0,01 4∛8 4√2 1/4 √0,04 √36 √64

8.Zaokrąglij podane liczby:
1 872 458 do setek

324,389 do jedności

2,(7) do części dziesiątych

0,7(4) do części setnych

2

Odpowiedzi

2009-09-02T22:57:08+02:00
1.
np. 1/10, 2/50 1/1000

2.
np. -7, -20, -100

3.
np. -4, -8, -11

4.
10^2, 10^3, 10^6, 10^-2, 10^-4

5.
2,7*10^7, 3,608*10^8, 3,75*10^-4

6.
3^3 = 27
-3^3 = -27
3^0 = 1
(-3)^3 = -27
3^1 = 3
3^-1 = 1/3
3^-3 = 1/27
(-3)^-3 = -1/27

7.
2 √0,01 = √0,04
4 √(3 stopnia) 8 = √64

8. 1 872 500
324
2.8
0,74
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T23:45:55+02:00
1. 1/10 1/3 1/4 2/9
2.-9 -10 -11 -12
3. -4, -5, -6, -7
4. 10^2 10^3 10^6 10^-1 10^-3

5.2,7 * 10^7 3,608 * 10^8 3,75 * 10^-3

6.3³ = 27
-3³ = -27
3 do potęgi zero = 1
(-3)³ = -27
3¹=3
3⁻¹ = 1/3
3⁻³=1/27
(-3)⁻³ = -1/27

7.Wypisz pary równych liczb
4∛8 = √64
2√0,01 = √0,04
4√2 1/4 √36

8.Zaokrąglij podane liczby:
1 872 458 do setek ~ 1 872 500

324,389 do jedności ~ 324

2,(7) do części dziesiątych ~ 2,8

0,7(4) do części setnych ~ 0,74