Odpowiedzi

2009-12-07T22:10:01+01:00
Kordian
epoka literacka- romanyzm
rodzaj literacki- dramat
gat. liter.- dramat romantyczny
czas i miejsce powstania utworu- genewa 1833
czasi miejsce akcji utwoeu - 31.12.1799 - 1830, grota twardowskiego w karpatach dworek, londyn włochy
bohaterowie diabły czarownice Kordian grzegorz laura wileoletta wielki ksiaże. Przyczyny klęskim powstania listopadowego izolacja powastańców, nieudolność przywódców niedojrzałość powstańców. Kordian jets dramatem psychologicznym ponieważ mamy możliwosć obserwowania zmian zachodzących w psychice tego młodego człowieka prowadzących do osiagnięcia dojrzałości emocjonalnej
Kordian jako dramat romantyczny: zerwanie z ciągie orzyczynowo skutkowym luźna kompozycja, synkretyczny charakter: łącznie w całość róznych elmentów zarówno śwatopoglądaowych jak i fizozoficznych sąsiedztwo monumentalnych scen zboriwych, łączenie ze sobą gat literackicg, przedstawienie różnych racjibohaterów i ich konfrontacje, wprowadzenie posaci fanntastycznych
bogatsza i skomplikowana psychika bohaterów, obecność bohatera romantycznego- tajemniczego buntownika przechodzącego przemianę, symbolizm, kompozycja otwarta dająca mo9żliwość wielu interpretacji
17 2 17