Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:04:07+01:00
Funkcje ceny
Wyróżnia się następujące funkcje ceny:
• Informacyjno - bodźcowa - parametr, który pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży, oraz parametr pobudzający do określonego działania. Nabywcę ceny informują o ile zmniejszą się ich zasoby pieniężne, jeśli dokonają oni zakupu. Sprzedającego ceny informują o ile zwiększy się jego przychód, jeśli dokona on sprzedaży
• Redystrybucyjna (wtórny podział, rozdział). Ceny są narzędziem podziału dóbr i usług, oraz przesuwania dochodów od jednych grup społecznych do innych i do budżetu państwa również. Państwo również dokonuje redystrybucji dochodów przy pomocy cen - różnicuje obciążenie cen podatkami, lub też dotuje pewne gałęzie gospodarki.
• Stymulacyjna - narzędzie oddziaływania na dostawców i odbiorców - im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność produkcji. Stymuluje to producentów do zwiększania rozmiarów produkcji. Niższy poziom cen zniechęca producentów i powoduje ograniczenia producentów. Wyższy poziom cen skłania producentów do podnoszenia wartości użytkowej wyrobów (jakość, estetyka, funkcjonalność). Wyższy poziom cen skłania konsumentów do ograniczenia spożycia a niższy stymuluje wzrost spożycia.
3 2 3
2009-12-07T22:04:14+01:00
- funkcja informacyjna
- funkcja przychodowa
- funkcja bilansowa
- funkcja stymulacyjna
2 3 2
2009-12-07T22:26:16+01:00
Zasadniczo są 3 funkcje ceny:
1) Informacyjna - polega ona na tym, że cena jest jednym z podstawowych elementów, którym kierują się zarówno producenci jak i konsumenci odnośnie lokowania zasobów pieniężnych. Prościej mówiąc to cena decyduje przede wszystkim o tym na co konsumenci wydadzą swoje pieniądze, a tym samym decyduje o tym co będą produkować producenci.
2) Motywacyjna
3) Regulacyjna
2 1 2