Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T22:34:10+01:00
Zakładamy, iż ma on jedną umowę o pracę z jednym zakładem i mieszka w tym samym mieście, w którym mieści się siedziba pracodawcy; właściwe dla niego koszty uzyskania to zatem 99,96 zł.
4500 zł - 99,96 zł = 4400,04 zł
Potem odejmuje się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego przychodu, tj. 18,71 proc. (emerytalną - 9,76 proc. podstawy wymiaru, rentową - 6,5 proc. i chorobową - 2,45 proc.):
4500 zł x 18,71 proc. = 841,95 zł
4500 zł - 99,96 zł = 4400,04 zł
4400,04-841,95=3558,09 podstawa opodatkowania
Następnie oblicza się zaliczkę podatkową:
3558,09 zł x 19 proc. - 44,17 zł = 631,87 zł.
Oblicza się składkę zdrowotną i odejmuje od zaliczki:
(4500 zł - 841,95 zł) x 8 proc. zł = 292,64 zł - składka zdrowotna,
631,87 zł - 275,75 (7,75 proc. składki zdrowotnej) = 356,12zł - zaliczka do urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
356,12+292,64+631,87+841,95=2122,58
3558,09-2122,58=1435,51
Wychodzi na to, że pracownik otrzyma za wrzesień tylko 1435,51 zł.

nie jestem pewna czy to jest dobrze.