Albinizm jest u ludzi uwarunkowany przez recesywny gen autosomalny, zaś daltonizm przez
recesywny gen sprzęŜony z płcią. Para zdrowych rodziców ma dziecko, które jest albinosem i
daltonistą.
a) Jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe to dziecko jest synem?
b) Jakie są genotypy rodziców?

1

Odpowiedzi

2009-12-07T22:25:20+01:00
B) genotypy
kobieta: Aa XD Xd mężczyzna: Aa XD Y-

\ AXD AXd aXD aXd

AXD AAXDXD AAXDXd AaXDXD AaXDXd

AY- AAXDY- AAXdY- AaXDY- AaXdY-

aXD AaXDXD AaXDXD aaXDXD aaXDXd

aY- AaXDY- AaXDY- aaXDY- aaXdY-


a)
prawdopodobienstwo wynosi - 1/16 ( aaXdY- )
4 2 4