1. Oblicz jeziorność terenu o powierzchni 400 km2 , powierzchni jezior to: 12 km2 oraz 28 km2.

2. Oblicz lesistość terenu, jeśli powierzchnia lasów wynosi 250 km2, na terenie zajmującym 2000 km2.

3. Oblicz wartość przyrostu rzeczywistego (tyś.) w danym roku wiedząc , że z kraju wyemigrowało 50 tyś. osób, zmarło 0,4 mln urodziło się 670 tys, a przybyło zza granicy 42 tys.

4. Oblicz wskaźnik feminizacji , wiedząc , że w mieście mieszka 200 tys. mężczyzn oraz 210 tys, kobiet.

5. Oblicz stopę bezrobocia , jeśli liczba ludności zawodowo czynnej wynosi 50 tys, osób , a bezrobotnych jest 10 tys.

6. Oblicz plony zboża ( l dt), jeśli z powierzchni upraw wynoszącej 20 ha , zebrano 680 ton żyta .
100 kg = l q, 10q = l dt q (kwintal) i dt (decytona) = jednostki plonów.

7. Oblicz średni spadek rzeki ( ‰ ) na odcinku długości 80 km , przy różnicy wysokości źródła i ujścia wynoszącej 400 m.Przyznaję najlepszą odpowiedź!

Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T04:33:39+01:00
1. Jeziorność wynosi 10% lub 1/10 terenu

2. Lesistość wynosi 12,5% lub 0,125 terenu

3. Zakładając 1 000 000 ludzi na założonym terenie.
1 000 000 - 50 000 - 400 000 + 670 000 + 42 000 - 1 000 000 = 262 000
Odp. Wartość przyrostu rzeczywistego wynosi 262000 lub 126,2%.

4. Wskaźnik feminizacji wynosi 105. Czyli 105 kobiet na 100 mężczyzn (dla przypomnienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_feminizacji )

5. Łącznie wszystkich razem jest 60tys.
10 000 : 60 000 = ~0,17
Stopa bezrobocia wynosi ~0,17.
(znaczek ~ oznacza "w przybliżeniu")

6.
68 decyton (dt)
34 tony / hektar (t/ha)
3,4 decyton z hektara (dt/ha)
Domniemam, że ta pierwsza odpowiedź będzie właściwa na Twoje zapytanie, ale dla pewności podałem pełen zakres obliczania plonów.

7. 0,4‰
4 3 4