1.)Rozwiąż :
(0,76÷1¹₃-¹₂)+(¹⁷₄₀-¹₅÷1,6)=
(-¹₂)⁻³÷(-1,6)-(4,5×1²₃-3,75)=
[√1⁹₁₆÷(-1¹₄)²-(-¹₂)⁻²]×(-2¹₂)³=

2.)Dane wyrażenia algebraiczne doprowadź do najprostszej postaci i oblicz jego wartość dla wskazanej wartości x i y :
a.) (1+3x)²-(3x-1)²-6x x=-¹₃
b.) 2(3x-y)²-3(2x+y)×(y-2x)+12xy x=√2 y=3√2×√3

3.) Rozkład na czynniki pierwsze :
150,363,910

2

Odpowiedzi

2009-09-03T15:13:24+02:00
1)
(0,57-¹₂)+( ⁴⁷₄₀- ¹₈)= 0,07+(⁴⁷₄₀- ⁵₄₀)= ⁷₁₀₀+ ⁴²₄₀= ¹⁴₂₀₀+ ²¹⁰₂₀₀=1,12

-8÷(-1,6)-(7,5-3,75)=5-4,25=0,75

(1,25÷1,5625-4)*(-15,625)=(0,8-4)*(-15,5625)=(-3,2)*(-15,5625)=49,8

2)
a)
1+6x+9x²-9x²+6x-1-6x=6x=-2

b)
2(9x²-6xy+y²)- 3(2xy-4x²+y²-2xy)+12xy= 18x²-12xy+2y²+12x²-3y²+12xy= 30x²-y²=60-(18*3)=60-64=6

3)
150:2=75
75:3=25
25:5=5
5:5=1
150=2*3*5*5

363:3= 121
121:11=11
11:11=1
363= 3*11*11

910:2=455
455:5=91
91:7=13
13:13=1
910=2*5*7*13
2009-09-03T15:46:24+02:00
1.
(0,57-¹₂)+( ⁴⁷₄₀- ¹₈)= 0,07+(⁴⁷₄₀- ⁵₄₀)= ⁷₁₀₀+ ⁴²₄₀= ¹⁴₂₀₀+ ²¹⁰₂₀₀=1,12

-8÷(-1,6)-(7,5-3,75)=5-4,25=0,77

(1,25÷1,5625-4)*(-15,625)=(0,8-4)*(-15,5625)=(-3,2)*(-15,5625)=49,8

2.
a. 1+6x+9x²-9x²+6x-1-6x=6x=-2

b. 2(9x²-6xy+y²)- 3(2xy-4x²+y²-2xy)+12xy= 18x²-12xy+2y²+12x²-3y²+12xy= 30x²-y²=60-(18*3)=60-64=6

3.
150:2=75
75:3=25
25:5=5
5:5=1
150=2*3*5*5

363:3= 121
121:11=11
11:11=1
363= 3*11*11

910:2=455
455:5=91
91:7=13
13:13=1
910=2*5*7*13