1.Działka ma kształt kwadratu o boku 30 m. Wdłuż boków działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżkę. Przy dwóch bokach ścieżka miała szerokość 0,5 m ,a przy dwóch pozostałych 1,5 m . Oblicz jaką część działki zajmuje ścieżka. Rozważ 2 przypadki.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:28:11+01:00
A więc :D
z pierwszej strony
(30+0,5)+(30+0,5)=61cm
z drugiej strony
(30+1,5)+(30+1,5)=63cm
63/61=1⅓
Odp:Ścieżka zajmuje 1⅓ części działki :)
2009-12-07T22:28:37+01:00
1. Przypadek - ścieżka po stronie działki.
Pole_działki = 30m * 30m = 900 m²
Pole_działki_bez_ścieżki = (30m-1m) * (30m - 3m) = 783 m²
Pole_ścieżki = 900 - 783 = 117 (m²)
Stosunek: 117 / 900 = 0,13 <-
2. Przypadek - ścieżka poza działką.
Pole ścieżki = (30m+1m)*(30m+3m) - 900m² = 123 m²
Stosunek: 123 / 900 ≈ 0,1367