W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska króla Eryka i króla Roderyka wzięło udział 3000 rycerzy. Straty po obu stronach był ogromne . Król Eryk stracił 30% swoich wojsk a król Roderyk 60% . ogółem zginęło 40% rycerzy. Z jakimi siłami rozpoczął bitwę król Eryk, a z jakimi król Roderyk?

1

Odpowiedzi

X - wojska Eryka
y - wojska Roderyka

x + y = 3000
30% x + 60% y = 40% razy 3000

x + y = 3000
0,3 x + 0,6 y = 1200 / ÷ (- 0,3)

x + y = 3000
- x - 2 y = - 4000

-y = -1000
y = 1000
x = 2000
148 4 148