Odmnień przez przypadki, liczbę oraz rodzaj:
wzrokowych wrażeń
czerwona wiśnia
wiśnią gładką
wiśnią okrągłą
wiśnią miękką
błyszczący pieniądz
twardym krążkiem
pokój jest większy
dom większy
piskliwym głosę
chłopski wózek
prosze szybka odp bo to na jutro;/!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T01:57:27+01:00
1. Mianownik - kto? co?
2. Dopelniacz - kogo? czego?
3. Celownik - komu? czemu?
4. Biernik - kogo? co?
5. Nadrzednik - z kim? z czym?
6. Miejscownik - o kim? o czym?
7. Wolacz - o!

Wzrokowe wrażenie: rodzaj nijaki liczba pojedyncza

1. l.mn Wzrokowe wrażenia - l.poj Wzrokowe wrażenie
2. l.mn Wzrokowych wrażeń - l.poj Wzrokowego wrażenia
3. l.mn Wzrokowym wrażeniom - l.poj Wzrokowemu wrażeniu
4. l.mn Wzrokowe wrażenia - l.poj Wzrokowe wrażenie
5. l.mn Wzrokowymi wrażeniami - l.poj Wzrokowym wrażeniem
6. l.mn Wzrokowych wrażeniach - l.poj Wzrokowym wrażeniu
7. l.mn Wzrokowe wrażenia - l.poj Wzrokowe wrażenie

Czerwona Wiśnia: rodzaj żeński, liczba pojedyncza

1. l.mn Czerwone wiśnie - l.poj Czerwona wiśnia
2. l.mn Czerwonych wiśni - l.poj Czerwonej wiśni
3. l.mn Czerwonym wiśniom - l.poj Czerwonej wiśni
4. l.mn Czerwone wiśnie - l.poj Czerwoną wiśnię
5. l.mn Czerwonymi wiśniami - l.poj Czerwoną wiśnią
6. l.mn Czerwonych wiśniach - l.poj Czerwonej wiśni
7. l.mn Czerwone wiśnie - l.poj Czerwona wiśnio

Wiśnią gładką: liczba pojedyncza, rodzaj żeński

1. l.mn Wiśnie gładkie - l.poj Wiśnia gładka
2. l.mn Wiśni gładkich - l.poj Wiśni gładkiej
3. l.mn Wiśniom gładkim - l.poj Wisni gładkiej
4. l.mn Wiśnie gładkie - l.poj Wiśnię gładką
5. l.mn Wiśniami gładkimi - l.poj Wiśnią gładką
6. l.mn Wiśniach gładkich - l.poj Wiśni gładkiej
7. l.mn Wiśnie gładkie - l.poj Wiśnio gładka

Wiśnią okrągłą : liczba pojedyncza, rodzaj żeński

1. l.mn Wiśnie okrągłe - l.poj Wiśnia okrągła
2. l.mn Wiśni okrągłych - l.poj Wiśni okrągłej
3. l.mn Wiśniom okrągłym - l.poj Wiśni okrągłej
4. l.mn Wiśnie okrągłe - l.poj Wiśnię okrągłą
5. l.mn Wiśniami okrągłymi - l.poj Wiśnią okrągłą
6. l.mn Wiśniach okrągłych - l.poj Wiśni okrągłej
7. l.mn Wiśnie okrągłe - l.poj Wiśnio okrągła

Wiśnią miękką: liczba pojedyncza, rodzaj żeński

1. l.mn Wiśnie miękkie - l.poj Wiśnia miękka
2. l.mn Wiśni miękkich - l.poj Wiśni miękkiej
3. l.mn Wiśniom miękkim - l.poj Wisni miękkiej
4. l.mn Wiśnie miękkie - l.poj Wiśnię miękką
5. l.mn Wiśniami miękkimi - l.poj Wiśnią miękką
6. l.mn Wiśniach miękkich - l.poj Wiśni miękkiej
7. l.mn Wiśnie miękkie - l.poj Wiśnio miękka

Błyszczący pieniądz: liczba pojedyncza, rodzaj męski

1. l.mn Błyszczące pieniądze - l.poj Błyszczący pieniądz
2. l.mn Błyszczących pieniędzy - l.poj Błyszczącego pieniądza
3. l.mn Błyszczącym pieniądzom - l.poj Błyszczącemu pieniądzowi
4. l.mn Błyszczące pieniądze - l.poj Błyszczący pieniądz
5. l.mn Błyszczącymi pieniędzmi - l.poj Błyszczącym pieniądzem
6. l.mn Błyszczących pieniądzach - l.poj Błyszczącym pieniądzu
7. l.mn Błyszczące pieniądze - l.poj Błyszczący pieniądzu

Twardym krążkiem: liczba pojedyncza, rodzaj męski

1. l.mn Twarde krążki - l.poj Twardy krążek
2. l.mn Twardych krążków - l.poj Twardego krążka
3. l.mn Twardym krążkom - l.poj Twardemu krążkowi
4. l.mn Twarde krążki - l.poj Twardy krążek
5. l.mn Twardymi krążkami - l.poj Twardym krążkiem
6. l.mn Twardych krążkach - l.poj Twardym krążku
7. l.mn Twarde krążki - l.poj Twardy krążku

Pokój jest większy: liczba pojedyncza, rodzaj męski

1. l.mn Pokoje są większe - l.poj Pokój jest większy
2. l.mn Pokoi będących większymi - l.poj Pokoju będącego większym
3. l.mn Pokojom będącym większymi - l.poj Pokojowi będącemu większym
4. l.mn Pokoje będące większe - l.poj Pokój będący większym
5. l.mn Pokojami będącymi większymi - l.poj Pokojem będącym większym
6. l.mn Pokojach będących większymi - l.poj Pokoju będącym większym
7. l.mn Pokoje będące większe - l.poj Pokoju będący większym

Dom większy: liczba pojedyncza, rodzaj męski

1. l.mn Domy większe - l.poj Dom większy
2. l.mn Domów większych - l.poj Domu większego
3. l.mn Domom większym - l.poj Domowi większemu
4. l.mn Domy większe - l.poj Dom większy
5. l.mn Domami większymi - l.poj Domem większym
6. l.mn Domach większych - l.poj Domu większemu
7. l.mn Domy większe - l.poj Domu większy

piskliwym głosem: liczba pojedyncza, rodzaj męski

1. l.mn Piskliwe głosy - l.poj Piskliwy głos
2. l.mn Piskilwych głosów - l.poj Piskliwego głosu
3. l.mn Piskliwym głosom - l.poj Piskliwemu głosowi
4. l.mn Piskliwe głosy - l.poj Piskliwy głos
5. l.mn Piskliwymi głosami - l.poj Piskliwym głosem
6. l.mn Piskliwych głosach - l.poj Piskliwym głosie
7. l.mn Piskliwe głosy - l.poj Piskliwy głosie

Chłopski wózek: rodzaj męski, liczba pojedyncza

1. l.mn Chłopskie wózki - l.poj Chłopski wózek
2. l.mn Chłopskich wózków - l.poj Chłopskiego wózka
3. l.mn Chłopskim wózkom - l.poj Chłopskiemu wózkowi
4. l.mn Chłopskie wózki - l.poj Chłopski wózek
5. l.mn Chłopskimi wózkami - l.poj Chłopskim wózkiem
6. l.mn Chłopskich wózkach - l.poj Chłopskim wózku
7. l.mn Chłopskie wózki - l.poj Chłopski wózku
3 3 3