Odpowiedzi

2009-12-07T23:21:51+01:00
Aby zatrzymał się w ciągu 5s prędkość musi zmaleć z 20m/s do 0 m/s. Stąd a=20m/s /5s = 4 m/s²
Mając przyśpieszenie podstawiamy do wzoru -> F=m*a
F=1200kg * 4m/s² = 4800 N
18 4 18
2009-12-07T23:22:57+01:00
Nie mam za bardzo czasu! ale pomogę Ci!
dane:
m=1200[kg] ,
V=20[m/s],
tylko wartość siły działającej na to ciało, zgodnie z 3 zasadą dynamiki Newton ,jest w stanie zatrzymać to ciało:
czyli: działająca siła np. F, musi być, zrównoważona przez siłę oporu ruchu(w tym wypadku, przez siłę tarcia T:
wzór na działającą siłę F
F=m x a , a=V/t ,podstawiam za a , w pierwszym wzorze:
otrzymuję postać:
F=(m x V)/t , jeszcze wyprowadzę Ci jednostkę:
tak , zawsze zapisuj: [F]=[(kg x m/s)/s]= inteligentnie[N]- niuton:
obliczeni: F=(1200 x 20)/5=4800[N]=4,8[kN] ,podziękuj jutro.
Jak mam czas, zawsze pomogę. zbigniew63

24 4 24