List do kolegi z Niemiec, relacja z imprezy klasowej. Uwzględnij:
- gdzie i kiedy odbyła się impreza
- co było do jedzenia i picia
- jak spędziliscie wieczór i jak byłeś ubrany
- co było atrakacją zabawy i jak ją oceniasz

2

Odpowiedzi

2009-12-07T23:23:57+01:00
Ja ci podam wzor czli jak trzeba napisac ale na zupelnie inny temat moze ci sie sprzyda!:P tlumaczenie nizej

Bartosz Zarba
ul. Kola 10,
67-435 Zakopane
Tel. +48 509 876 543
XYZ Firma,
Herr Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin
Zakopane, 20.05.2005
Betreffziel: Ihre Anzeige vom 11.05.2005 auf Pracuj.pl - „Programmierer gesucht“.
Sehr geehrter Herr Bolmann,
Um die zukünftige, globale Vision der Firma zu verwirklichen, braucht jedes Unternehmen
auch technische Unterstützung. Gerne würde ich mich bei Ihnen vorstellen, um zum Erfolg
Ihrer IT Projekte beizutragen.
Meine Karriere im IT Bereich begann schon vor dem Abschluss des Studiums an der
Technischen Universität Breslau (Informations- und Kommunikationstechnik). Parallel zum
Studium realisierte ich als Mitarbeiter ein paar Projekte für ABC Firma. Damals war mir
Kenntnisse von den Standards SQL, Perl, PHP und HTML geeignet. In dieser Zeit habe ich
meine erste Berufserfahrung in der Programmierung von Office und SQL-Datenbanken
erworben.
Aktuell bin ich seit zweieinhalb Jahren als Programmierer bei der XYZ sp. z o.o. tätig. Hier
sammelte ich fundierte Kenntnisse in MS-Office (speziell Excel und Access) sowie weitere
SQL und Oracle Kenntnisse. Eine von meinen Hauptaufgaben ist Anbindung von
Datenbanken und Anwendung der Programmiersprachen (VBA, C, MDL). Dabei kam mir
mein CAD Hintergrund zugute.
Jedoch zu meiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung strebe ich nach neuen
Herausforderungen – daraus ziehe ich hohe Motivation. Ich bin es gewohnt,
eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten. Mein Arbeitsstil ist geprägt durch
analytische Fähigkeiten, strukturierte und exacte Arbeitsweise – genauso wie durch
Flexibilität, Aufgeschlossenheit und Teamgeist.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören und verbleibe
mit freundlichen Grüssen
Bartosz Zarba

Bartosz car ba
ul. Ko la 10,
67-435 Zakopane
Tel. + 48 509 876 543
XYZ firmy,
Pan Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin
Zakopane, 20.05.2005
Cel względu: Jej ogłoszenie od 11.05.2005 na Pracuj.pl - szukać "programistów".
Szanowny Pan Bolmann,
Aby urzeczywistnić przyszłe, globalne widzenie firmy, każde przedsiębiorstwo potrzebuje
także techniczne wsparcie. Wyobraziłbym sobie chętnie u państwa, aby do sukcesu
Przyczynić się jej IT projekty.
Moja kariera w IT zasięgu zaczęła już przed zamykaniem studiów przy on
Technicznego uniwersytetu Wrocławiowi ( - jon format i techniki komunikacji). Równolegle do tego
Zrealizowałem studiom jako współpracownik kilku projektów dla ABC firmę. Był mi wówczas
Umiejętności z standardów SQL, Perlij się, nadawaj się PHP i HTML. Mam w tym czasie
moje pierwsze doświadczenia zawodowego w programowaniu z Office i SQL- banku danych
nabyć.
Jestem aktualnie od pół dwa latom jako programiści przy XYZ sp. z o.o. czynnie. Tu
zebrałem założonych umiejętności w MS - Office (specjalnie Excel i Access) jak również dalszą
SQL i Oracle umiejętności. Jedna z moich zadań głównych jest związaniem przy od
Banki danych i użycie języki programowania (VBA, C, MDL). Przy tym przyszedł mi
mój CAD tła dobrą do.
Jednak dążę do mojego osobistego i zawodowego postępu po nowym
Wyzwania – pociągam z tego wysokiej motywacji. To ja jak zwykle,
odpowiedzialny własny i pracować samodzielnie. Mój styl roboczy jest wybijać przez
analityczne zdolności, strukturierte i exacte rodzaju pracy – tak samo jak przez
Elastyczność, przystępność i duch teamu.
Cieszę się, słuchać o państwu i pozostanie
z uprzejmymi pozdrowieniami
Bartosz car baBartosz car ba
ul. Ko la 10,
67-435 Zakopane
Tel. + 48 509 876 543
XYZ firmy,
Pan Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin
Zakopane, 20.05.2005
Cel względu: Jej ogłoszenie od 11.05.2005 na Pracuj.pl - szukać "programistów".
Szanowny Pan Bolmann,
Aby urzeczywistnić przyszłe, globalne widzenie firmy, każde przedsiębiorstwo potrzebuje
także techniczne wsparcie. Wyobraziłbym sobie chętnie u państwa, aby do sukcesu
Przyczynić się jej IT projekty.
Moja kariera w IT zasięgu zaczęła już przed zamykaniem studiów przy on
Technicznego uniwersytetu Wrocławiowi ( - jon format i techniki komunikacji). Równolegle do tego
Zrealizowałem studiom jako współpracownik kilku projektów dla ABC firmę. Był mi wówczas
Umiejętności z standardów SQL, Perlij się, nadawaj się PHP i HTML. Mam w tym czasie
moje pierwsze doświadczenia zawodowego w programowaniu z Office i SQL- banku danych
nabyć.
Jestem aktualnie od pół dwa latom jako programiści przy XYZ sp. z o.o. czynnie. Tu
zebrałem założonych umiejętności w MS - Office (specjalnie Excel i Access) jak również dalszą
SQL i Oracle umiejętności. Jedna z moich zadań głównych jest związaniem przy od
Banki danych i użycie języki programowania (VBA, C, MDL). Przy tym przyszedł mi
mój CAD tła dobrą do.
Jednak dążę do mojego osobistego i zawodowego postępu po nowym
Wyzwania – pociągam z tego wysokiej motywacji. To ja jak zwykle,
odpowiedzialny własny i pracować samodzielnie. Mój styl roboczy jest wybijać przez
analityczne zdolności, strukturierte i exacte rodzaju pracy – tak samo jak przez
Elastyczność, przystępność i duch teamu.
Cieszę się, słuchać o państwu i pozostanie
z uprzejmymi pozdrowieniami
Bartosz car baBartosz car ba
ul. Ko la 10,
67-435 Zakopane
Tel. + 48 509 876 543
XYZ firmy,
Pan Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin
Zakopane, 20.05.2005
Cel względu: Jej ogłoszenie od 11.05.2005 na Pracuj.pl - szukać "programistów".
Szanowny Pan Bolmann,
Aby urzeczywistnić przyszłe, globalne widzenie firmy, każde przedsiębiorstwo potrzebuje
także techniczne wsparcie. Wyobraziłbym sobie chętnie u państwa, aby do sukcesu
Przyczynić się jej IT projekty.
Moja kariera w IT zasięgu zaczęła już przed zamykaniem studiów przy on
Technicznego uniwersytetu Wrocławiowi ( - jon format i techniki komunikacji). Równolegle do tego
Zrealizowałem studiom jako współpracownik kilku projektów dla ABC firmę. Był mi wówczas
Umiejętności z standardów SQL, Perlij się, nadawaj się PHP i HTML. Mam w tym czasie
moje pierwsze doświadczenia zawodowego w programowaniu z Office i SQL- banku danych
nabyć.
Jestem aktualnie od pół dwa latom jako programiści przy XYZ sp. z o.o. czynnie. Tu
zebrałem założonych umiejętności w MS - Office (specjalnie Excel i Access) jak również dalszą
SQL i Oracle umiejętności. Jedna z moich zadań głównych jest związaniem przy od
Banki danych i użycie języki programowania (VBA, C, MDL). Przy tym przyszedł mi
mój CAD tła dobrą do.
Jednak dążę do mojego osobistego i zawodowego postępu po nowym
Wyzwania – pociągam z tego wysokiej motywacji. To ja jak zwykle,
odpowiedzialny własny i pracować samodzielnie. Mój styl roboczy jest wybijać przez
analityczne zdolności, strukturierte i exacte rodzaju pracy – tak samo jak przez
Elastyczność, przystępność i duch teamu.
Cieszę się, słuchać o państwu i pozostanie
z uprzejmymi pozdrowieniami
Bartosz car baBartosz car ba
ul. Ko la 10,
67-435 Zakopane
Tel. + 48 509 876 543
XYZ firmy,
Pan Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin
Zakopane, 20.05.2005
Cel względu: Jej ogłoszenie od 11.05.2005 na Pracuj.pl - szukać "programistów".
Szanowny Pan Bolmann,
Aby urzeczywistnić przyszłe, globalne widzenie firmy, każde przedsiębiorstwo potrzebuje
także techniczne wsparcie. Wyobraziłbym sobie chętnie u państwa, aby do sukcesu
Przyczynić się jej IT projekty.
Moja kariera w IT zasięgu zaczęła już przed zamykaniem studiów przy on
Technicznego uniwersytetu Wrocławiowi ( - jon format i techniki komunikacji). Równolegle do tego
Zrealizowałem studiom jako współpracownik kilku projektów dla ABC firmę. Był mi wówczas
Umiejętności z standardów SQL, Perlij się, nadawaj się PHP i HTML. Mam w tym czasie
moje pierwsze doświadczenia zawodowego w programowaniu z Office i SQL- banku danych
nabyć.
Jestem aktualnie od pół dwa latom jako programiści przy XYZ sp. z o.o. czynnie. Tu
zebrałem założonych umiejętności w MS - Office (specjalnie Excel i Access) jak również dalszą
SQL i Oracle umiejętności. Jedna z moich zadań głównych jest związaniem przy od
Banki danych i użycie języki programowania (VBA, C, MDL). Przy tym przyszedł mi
mój CAD tła dobrą do.
Jednak dążę do mojego osobistego i zawodowego postępu po nowym
Wyzwania – pociągam z tego wysokiej motywacji. To ja jak zwykle,
odpowiedzialny własny i pracować samodzielnie. Mój styl roboczy jest wybijać przez
analityczne zdolności, strukturierte i exacte rodzaju pracy – tak samo jak przez
Elastyczność, przystępność i duch teamu.
Cieszę się, słuchać o państwu i pozostanie
z uprzejmymi pozdrowieniami
Bartosz car baBartosz car ba
ul. Ko la 10,
67-435 Zakopane
Tel. + 48 509 876 543
XYZ firmy,
Pan Klaus Bolmann
ul. Mickiewicza 45,
45-987 Szczecin
Zakopane, 20.05.2005
Cel względu: Jej ogłoszenie od 11.05.2005 na Pracuj.pl - szukać "programistów".
Szanowny Pan Bolmann,
Aby urzeczywistnić przyszłe, globalne widzenie firmy, każde przedsiębiorstwo potrzebuje
także techniczne wsparcie. Wyobraziłbym sobie chętnie u państwa, aby do sukcesu
Przyczynić się jej IT projekty.
Moja kariera w IT zasięgu zaczęła już przed zamykaniem studiów przy on
Technicznego uniwersytetu Wrocławiowi ( - jon format i techniki komunikacji). Równolegle do tego
Zrealizowałem studiom jako współpracownik kilku projektów dla ABC firmę. Był mi wówczas
Umiejętności z standardów SQL, Perlij się, nadawaj się PHP i HTML. Mam w tym czasie
moje pierwsze doświadczenia zawodowego w programowaniu z Office i SQL- banku danych
nabyć.
Jestem aktualnie od pół dwa latom jako programiści przy XYZ sp. z o.o. czynnie. Tu
zebrałem założonych umiejętności w MS - Office (specjalnie Excel i Access) jak również dalszą
SQL i Oracle umiejętności. Jedna z moich zadań głównych jest związaniem przy od
Banki danych i użycie języki programowania (VBA, C, MDL). Przy tym przyszedł mi
mój CAD tła dobrą do.
Jednak dążę do mojego osobistego i zawodowego postępu po nowym
Wyzwania – pociągam z tego wysokiej motywacji. To ja jak zwykle,
odpowiedzialny własny i pracować samodzielnie. Mój styl roboczy jest wybijać przez
analityczne zdolności, strukturierte i exacte rodzaju pracy – tak samo jak przez
Elastyczność, przystępność i duch teamu.
Cieszę się, słuchać o państwu i pozostanie
z uprzejmymi pozdrowieniami
2009-12-07T23:26:51+01:00
Hallo Uwe,
Am Samstag hatten wir Klassentrefen.Wir haben in schoene Restaurant in Danzig gefeiert.
Es gab sehr leckere Sachen zum Essen.Ich hab schon lange nicht, so viel Salate und Fisch gegessen.Man konnte auch Fleisch und verschiedene Kase sorten finden.Zum Trinken gabt es Wein,Bier und andere kalte Getranke.
Fur diese Party habe ich mir schone schwarze Kleid gekauft.Ich sah wirklich gut aus.
Wir hatten alle gute Laune und haben viel getanzt.
Zum Schluss gabt es kleine Uberraschung,namlich als Gast hat eine polnische Rockstar gesungen.Es gab sehr viel Spass,alle haben mitgesungen.
Ich wunsche mir mehr solche Partys.Es ist gute Gelegenheit alle Freunde wieder zu Treffen und sich gut amusieren.
Liebe Grusse
Deine xxxx