Proszę o pomoc, pilne! Zeszyt ćwiczeń do chemii, strona 101, zad. 200 i 201... zad. 200 Napisz równania reakcji. Pod utleniaczem napisz literę U, pod reduktorem - R, pod reakcją utleniania - RU, pod reakcją redukcji - RR. a) reakcja tlenku ołowiu (II) z tlenkiem węgla (II) b) reakcja tlenku miedzi (II) z wodorem c) reakcja tlenku bizmutu (III) z węglem zad. 201 Napisz równania reakcji otrzymywania metali z ich rud wg schematów, wykorzystując jeden z reduktorów: wodór, tlenek węgla (II), węgiel lub magnez. a) Cr2O3 -> Cr b) Fe2O3 -> Fe c) ZnO -> Zn d) Al2O3 -> Al

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T11:55:46+01:00
1
a) reakcja tlenku ołowiu(II) z tlenkiem węgla(II)
(U)PbO+(R)CO=Pb +CO2 ... Z PbO do Pb strzałka i redukcja, a z CO do CO2 strzałka i utlenianie
b) reakcja tlenku miedzi(II) z wodorem
(U)CuO+(R)H2=Cu+H2O ... Z CuO do Cu strzałka i redukcja, z 2H do H2O strzałka i utlenianie
c) reakcja tlenku bizmutu(III) z węglem
(U)2Bi2O3 + (R)3C = 4Bi + 3CO2 ... z 2Bi2CO3 strzałka do 4Bi i redukcja, z 3C do 3CO2 strzałka i utlenianie
2
a) 2Cr2O3 +3H2> 4Cr +3H2O
b) Fe2O3 + 3H2-> 2Fe +3H2O
c) ZnO + H2-> Zn + H2O
d) Al2O3 +3H2->2 Al + 3H2O

2 5 2