Opisz warunki rozwoju rolnictwa w Równinach Centralnych (USA), uwzględniając:

Warunki przyrodnicze:
- klimat (typ, temperatury i opady latem i zimą)
- ukształtowanie powierzchni,
- gleby,
- zasoby wodne

oraz

Warunki społeczno-ekonomiczne
- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (mechanizacja rolnictwa, technologia, wykształcenie rolników)
- poziom kultury rolnej
- struktura agrarna (czy przeważa własność indywidualna, spółdzielnie, wielkoobszarowe gospodarstwa plantacyjne, własność państwowa czy wspólnota plemienna?)
- zatrudnienie w rolnictwie

Co uprawia się i jakie zwierzęta się hoduje na wymienionym obszarze?

Najbardziej zależy mi na warunkach społeczno-ekonomicznych. Wystarczy powymieniać punkty od myślników. Z góry dziękuję. :)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T12:55:12+01:00
Równiny Centralne, Central Plains, rozległa równina w środkowej części USA, położona na południe od Krainy Wielkich Jezior, na zachód od przedgórza Appalachów (wyżyny Allegheny i Cumberland) i na północ od Niziny Zatokowej. Powierzchnia ok. 0,8 mln km2. Na zachodzie przechodzi stopniowo w obszar wyżynny Wielkich Równin.

Zbudowana z paleozoicznej płyty pokrytej na północy utworami polodowcowymi, na południu lessem oraz aluwiami rzecznymi. Na południowym zachodzie ponad równinami zaznaczają się tzw. Wyżyny Wewnętrzne, składające się z: Wyżyny Ozark, o wysokości ok. 250-400 m n.p.m., gór Boston (wysokość do 823 m n.p.m.) oraz starych, paleozoicznych gór Ouachita (878 m n.p.m.).

Klimat podzwrotnikowy kontynentalny, bardzo zmienny, częste susze i gwałtowne ulewy, w okresie zimowym opady śnieżne. Równina poprzecinana jest licznymi dolinami rzeki Missisipi oraz jej dopływami (m.in.: Missouri, Ohio, Tennessee, Arkansas).

Równiny Centralne należą do bardzo urodzajnych terenów (na południu gleby lessowe i czarnoziemy), wykorzystywanych rolniczo. Na północy uprawia się pszenicę i kukurydzę, na południu bawełnę.

Bogate złoża węgla kamiennego (południowe Illinois), ropy naftowej (Oklahoma), cynku i ołowiu (na wyżynie Ozark).

Główne miasta: Saint Louis, Kansas City, Louisville, Oklahoma City, Wichita, Tulsa.
Równiny Centralne - uprawa kukurydzy, pszenicy, soi, intensywny chów bydła i trzody chlewnej.

Wielkie Równiny Centralne zajmują prawie całe wnętrze kraju. Pomimo niedogodnego klimatu rozwinęło się rolnictwo – wielkie farmy specjalizujące się w np. kukurydzy.