Odpowiedzi

2009-12-08T07:15:23+01:00
Adwent jest to czas w którym przygotowujemy sie na przyjscie pana jezusa na swiat w czasie adwentu chodzimy na roraty. Ksiadz ma szte koloru fioletowego. W adwencie nie wolno słuchac muzyki i trzeba powstrzymywac sie od hucznych zabaw. W adwencie nie mozemy jeszcze stroic choinek poniewaz to jeszcze nie swieta tio jest dopiero czekanie na jezusa.
Człowiek w tym czasie powinien przystanąć na chwile , przemyśleć swoje dotychczasowe życie " by wyprostować swoje ścieżki życia , często zawiłe i kręte". Znaleźć dla siebie takie rozwiązanie prosto zmierzające do Boga.
Stresczając cały sens adwentu możemy go określic jednym słowek OCZEKIWANIEM. Adwent przeżywamy w wielu wymiarach ;
* Adwent to oczekiwanie na Zbawiciela w wymiarze historycznym i dziejów ludzkości.
* Adwent to oczekiwanie w corocznej pamiątce narodzin Bożej Dzieciny
* Adwent to oczekiwanie na Zbawiciela w majestacie sądu ostatecznego
* Adwent to oczekiwanie Boga w duszy każdego człowieka
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T07:17:44+01:00
Adwent – w kościołach chrześcijańskich okres trwający przez cztery niedziele zakończony Świętem Bożego Narodzenia 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.
Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt katolickich, czas pojednania z Bogiem i ludźmi. Adwent to także czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Tradycją w Kościele są odprawiane w tym okresie o świcie Msze Święte, zwane roratami. Są to msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. W pierwszą niedzielę adwentu – w Kościele katolickim – rozpoczyna się rok liturgiczny.
Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:
* od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
* od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

W liturgii Kościoła katolickiego pierwsze czytania pochodzą z Księgi proroka Izajasza i obrazują wyczekiwanie na przyjście obiecanego Zbawiciela.
2009-12-08T09:15:29+01:00
Jakie znaczenie ma Adwent dla życia duchowego chrześcijanina przełomu wieków i tysiącleci? Jakie znaczenie ma to adwentowe oczekiwanie dla życia duchowego chrześcijanina? Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego chrześcijanina. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?
Księża przypominają zwykle wiernym na ambonie o postanowieniach adwentowych. Jakie zadania my, ludzie dorośli, moglibyśmy postawić sobie na czas Adwentu? Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I można tutaj postawić przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami.