Opisz wybrano kościół barokowy, wybudowany w XVII w. (napisz rok produkcji, twórcę, jakie i kiedy były przeróbki), Opisz kościół z zewnątrz i wewnątrz (czyli trzeba tam być, a jest problem ze i mnie w okolicy nie ma takiego kosciolu...),wyjaśnij w jaki sposób architektura sakralna w XVIII podporządkowała się duchowi epoki, oddawała jej kontrasty itp,

Proszę o szybkie rozwiązanie tego zadania, ponieważ mi nic do głowy nie przychodzi a potrzebne mi to na JUTRO. Dużo punktów do zdobycia więc warto.

1

Odpowiedzi

  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-12-08T09:24:43+01:00
Kościół Św. Floriana w Krakowie,
Pierwotny kościół powstał pomiędzy rokiem 1185 a 1216. Kolegiatę, czyli Kościół nie będący katedrą, piświęcił biskup krakowski i kronikarz, Wincenty Kadłubek. Kościół wielokrotnie był trawiony przez pożary: w XII, w XVI i w XVII wieku, kiedy to Stefan Czarniecki, w czasie oblężenia Krakowa przez Szwedów nakazał spalić przedmieścia Krakowa.

Obecna świątynia pochodzi z XVII wieku. Powstała po gruntownej przebudowie świątyni w stylu barokowym w latach 1657–84 przy wsparciu finansowemu biskupa krakowskiego Andrzeja IV Trzebickiego i Akademii Krakowskiej. Święcenia świątyni dokonał w 1686 roku biskup krakowski Mikołaj Oborski. Po następnym pożarze i uszkodzeniach podczas walk konfederatów barskich, w latach 1755–79 prowadzono kolejne prace – dobudowano nowe kaplice przy fasadzie zachodniej p.w.: Krzyża Świętego i Matki Boskiej Bolesnej,a także ołtarze boczne oraz elementy wyposażenia wnętrza. Kościół poświęcono w 1779 r. Na początku XX wieku w latach 1902–14 przeprowadzono restauracje i modernizację kościoła przez architektów:
- Józefa Kryłowskiego – architektura,
- Franciszka Mączyńskiego – wyposażył wnętrze Kościoła.

cechy tej budowli to:
- bogactwo, które posiada w środku, oryginalność, kontrast
2 4 2