I
Dla jakiej wartości parametru m, miejscem zerowym funkcji y = 3mx + 3 jest liczba -1?
a) -1 b) 0 c) 1 d) 2

II
Do prostopadłościennego naczynia wlano 6 litrów soku. Ile wynosi wysokość słupa soku w naczyniu jeżeli wymiary podstawy tego naczynia wynoszą 0,25m i 0.4m?
a) 6cm b) 6dm c) 6 x 10 (potęga -2)m d) 60cm

III
Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego, który ma 27 przekątnych, wynosi:
a) 120 stopni b) 135 c) 144 d) 140

Dziękuje.

1

Odpowiedzi

2012-07-14T14:30:33+02:00

1.

y=3mx+3

y=0

0=3m*(-1)+3

0=-3m+3

-3m+3=0

-3m=-3|:(-3)

m=1

Odp:C

 

2.

V=6l=6dm³

a=0,25m=25cm=2,5dm

b=0,4m=40cm=4dm

V=ab*h

6dm³=2,5dm*4dm*h

6dm³=10dm²*h|:10dm²

h=0,6dm=60cm

Odp:D

3.

Wzór:

 

\\\\p=\frac{n(n-3)}{2} \\\\ gdzie:\\\\ p---->liczba \ \ przekatnych \\\\ n----> iczba \ \ bokow \\\\ \\\\27=\frac{n(n-3)}{2}| \cdot 2 \\\\ n^2-3n=54 \\\\ n^2-3n-54=0 \\\\ a=1,b=-3,c=-54 \\\\ \Delta=b^2-4ac=(-3)^2-4 \cdot 1 \cdot (-54) =9+216=225 \\\\ \sqrt{\Delta}=\sqrt{225}=15 \\\\ n_{1}=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{3-15}{2}=-6 \ odpada \\\\ n_{2}=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{3+15}{2}=9

 

Wzór:

 

\\\\\ \alpha=\frac{(n-2) \cdot 180^0}{n} \\\\ \alpha=\frac{(9-2) \cdot 180^0}{9} \\\\ \alpha=\frac{7 \cdot 180^0}{9} \\\\ \alpha=140^0 \\\\ Odp:D