Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T09:21:14+01:00
Wiązanie jonowe (elektrowalencyjne) - sieci jonowe.
Atom sodu (Na) oddaje elektron i staje sie kationem (Na+).
Na (2,8,1) - e- ---> Na+ (2,8)
W czasie powstawania wiązania jonowego atom pierwiastka elektrododatniego oddaje, a atom pierwiastka elektroujemnego przyłącza elektrony. Tworzą się dwa jony o różnoimiennych ładunkach, przyciągające się dzięki działaniu sił elektrostatycznych, które w stanie stałym tworzą sieć jonową,np.między jonem sodu i jonem chloru w chlorku sodowym Na+Cl- lub między jonami magnezu i chloru w chlorku magnezu Cl-Mg2+Cl-.
1 1 1