Jedna osoba zużywa średnio 117 litrów wody dziennie. Na ile dla jednej osoby wystarczyłaby woda zgromadzona w basenie w kstałcie prostopadłościanu o krawedziach podstawy 20m i 15 m napełnionego do wysokości 12dm? Do jakiej wysokosci bylby napełniony basen, gdyby zgromadzona woda miała wystarczyć na 1 rokdla czterech osób? Podaj wynik z dokładnością do rzędu dziesiątek dni i części dziesiątych decymetra głębokości wody w basenie.

2

Odpowiedzi

2009-09-03T15:53:23+02:00
117l=117dm³
obliczam ilość (objętość) wody w basenie:
V₁=200dm*150dm*12dm=360000dm³
360000dm³:117dm³≈3080 dni

obliczam, ile wody zużyją 4 osoby przez rok
V₂=365*117dm³*4=170820dm³
obliczam wysokość wody w basenie:
170820dm³:(200dm*150dm)≈5,7dm
1 5 1
2009-09-03T15:57:06+02:00
V=200dm*150dm*12dm=360000dm³=360000l
360000l/117l=3076,923≈3077≈3080[dni]
117l*4=468l-tyle litrów wody zużywa w jeeden dzień 4 osoby
468l*365=170820l-tyle litrów zużywa w ciągu roku 4 osoby
h=wysokość basenu
h=170820l/(200dm*150dm)=5,694dm≈5,7dm