Odpowiedzi

2009-12-08T13:16:13+01:00
1.Oblicz zawartość wody w 6-wodnym chlorku żelaza.
235g - 100 %
108 g - x
x =46%

2.Jakie jest st% roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 60 g siarczanu magnezu w 477g wody.

masa substancji - 60 g
masa wody - 477 g
masa roztworu = masa wody + masa substancji
masa roztworu = 477g+60 = 537g

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 60/537 * 100%
Cp = 11,2 %
1 5 1