Odpowiedzi

2009-12-08T11:41:48+01:00
2009-12-08T11:47:53+01:00
2009-12-08T12:47:25+01:00
Nie jestem pewna co do Ptolemeusza, ale z dorobku Kopernika i Arystotelesa na pewno korzystał, więc odpowiedź D.


Codzienne obserwacje, pomijające opór i siłę wyporu powietrza, przekonały greckiego filozofa Arystotelesa, że proces spadania jest zależny od "natury" przedmiotu.

W roku 1515 Kopernik zaproponował heliocentryczny model Układu Słonecznego. Słońce znajdowało się w środku, a planety poruszały się po kołowych orbitach.

Ptolemeusz był też twórcą modelu ruchu ciał niebieskich, kombinującego dwa zasadnicze modele ruchu planet podane przez Hipparcha - ekscentryk oraz deferent z epicyklem.

(opisy, źródło: wikipedia.org)