1. Podczas jazdy samochodem pasażer siedzący na tylnim siedzeniu został gwałtownie przyciśnięty do fotela. Fakt ten pozwala stwierdzić, że samochód nagle

A) zahamował, B) przyspieszył, C) skręcił w prawo, D) skręcił w lewo.2. Pod wpływem siły o wartości 10 N ciało o masie 2,5 kg uzyskuje przyspieszenie o wartości

A) 4, B) 0,25, C) 25, D) 12,5.3. Odważnik o masie m = 5 kg stoi częściowo podtrzymywany przez siłomierz. Siłomierz wskazuje 20 N. Nacisk odważnika na podłoże wynosi około

A) 0 N, B) 20 N, C) 30 N, D) 50 N.4. Samochód osobowy o masie 1 tony porusza się ze stałą prędkością 72na prostym odcinku drogi przez 10 s. Wartość siły wypadkowej działającej na ten samochód wynosi

A) 2 kN, B) 7,2 kN, C) 0 N, D) 20 kN.5. Bezwładność wagonu napełnianego węglem

A) zwiększa się, B) zmniejsza się, C) nie ulega zmianie,

D) zmniejsza się lub zwiększa w zależności od tego, czy wagon jest w ruchu, czy w spoczynku.6. Przyspieszenie ciała jest

A) wprost proporcjonalne do masy ciała i odwrotnie proporcjonalne do działającej na nie siły wypadkowej,

B) wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała,

C) niezależne od siły wypadkowej i masy ciała (jest wielkością stałą),

D) tym mniejsze, im większa siła działa na ciało.7. Wózek A o masie 0,5 kg porusza się w lewo z prędkością 2 po torze powietrznym i uderza sprężyście w identyczny wózek B, który jest w spoczynku. Po zderzeniu

A) wózek B będzie spoczywał, wózek A będzie poruszał się w prawo z prędkością 2,

B) wózek B zacznie poruszać się w lewo z prędkością 2, wózek A zatrzyma się,

C) wózki A i B będą poruszać się w lewo z prędkością 1,

D) oba wózki będą w spoczynku.

OBLICZYC TO PROSZE

8. Ile wynosi wartość siły sprężystości, z jaką podłoże działa na ciało B?

A) 3 N,

B) 30 N,

C) 5 N,

D) 50 N.

9. Jeden z dwóch jednakowych magnesów o masie 200 g położono na stole, a drugi zawieszono na nici nad pierwszym. Jeśli magnesy przyciągają się z siłą 1 N, to naprężenie nici wynosi

A) 0 N, B) 1 N,

C) 2 N, D) 3 N.

10. Siła tarcia kinetycznego książki o stół nie zależy od:

A) wielkości powierzchni książki,

B) ciężaru książki,

C) rodzaju powierzchni stołu,

D) rodzaju okładki książki.11. Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu dla pewnego ciała o masie 2 kg. Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na to ciało.A) 1 N,

B) 4 N,

C) 5 N,

D) 10 N.

12. Pod wpływem wypadkowej siły o wartości 2 kN samochód o masie 1 t osiągnie po 4 sekundach od chwili startu prędkość

A) 8, B) 8 , C) 4 , D) 4 .

2

Odpowiedzi

2009-12-08T12:26:43+01:00
Zad/1B (zasada bezwładności= I zasada dynamiki
zad.2
F = 10 N
m = 2,5 kg
a = ?
F = m*a
a = F/m
a = 10 N / 2,5 kg = 4 kg*m/s^2/kg = 4 m/s^2
zad.3
m = 5kg
cięzar: F = m*g
F = 5kg * 10 m/s^2 = 50 N

siłomierz wskazuje 20 N
nacisk na podłoże = 30 N
zad4.

m = 1 tona = 1000 kg
V = 72 km/h = 72000 m/3600 s = 20 m/s
t = 10s
F = ?

F = m*a ; ale a = V/t

F = m*V/t

F = 1000 kg * 20 m/s/10 s

F = 2000 N = 2 kN

zad.6 II zasada dynamiki a = F/m, czyli B
zad.7 C, zasada zachowania pędu m1*V1 = m2 *V2
zad.8 , dobrze przepisałeś zadanie?
zad. 11 nie ma wykresu?
zad.12
F = 2 kN = 2000 N
m = 1 tona = 1000 kg
t = 4 s
V = ?

F = m *a ; ale a= V/t

F = m * v / t

F * t = m *v

V = F * t / m

V = 2000 N * 4 s/ 1000 kg

V = 8 m/s

jednostki : [ N * s/ kg] = kg * m/s^2 * s/kg] = [ m/s]
1 5 1
2009-12-08T13:31:56+01:00
1.
odp. B - z I zasady dynamiki Newtona - zasady bezwładności

2.
odp. a

F = 10 N
m = 2,5 kg
a = ?
F = m*a
a = F/m
a = 10 N / 2,5 kg = 4 N/kg = 4 m/s²

3.
odp. c

m = 5kg
F = m*g
F = 5kg * 10 m/s² = 50 N

siłomierz: 20 N
nacisk na podłoże : 30 N

4.
odp. a
m = 1 tona = 1000 kg
V = 72 km/h = 72 * 1000m/3600 s = 20 m/s
t = 10s
F = ?

a = V/t
F = m*a
a = 20m/s / 10s = 2m/s²
F = 1000 kg * 2 m/s = 2000 N = 2 kN

5.
odp. a

6.
odp. b
II zasada dynamiki a = F/m

7.
odp. C
zasada zachowania pędu m₁* V₁ = m₂ * V₂

8.
zadanie nie jest kompletne

11.
brak wykresu

12.
odp. a lub b - są takie same
F = 2 kN = 2000 N
m = 1 tona = 1000 kg
t = 4 s
V = ?

a= V/t
v = a * t

F = m *a
a = F / m

F * t = m *v

V = F /m * t = F * t / m

V = 2000 N * 4 s/ 1000 kg

V = 8 m/s

1 5 1