Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T12:15:28+01:00
Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w określonym czasie i na określonym obszarze. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym. przyrost naturalny obliczymy wzorem:Pn=U-Z
2009-12-08T12:18:22+01:00
Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.

Rodzaje:
-niski przyrost naturalny
-wysoki przyrost naturalny
1 5 1