Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T12:56:21+01:00
Działalność Komisji była możliwa dzięki przejęciu przez skarb państwa dóbr skasowanego właśnie zakonu jezuitów.
- poprawienia doli mieszczan i chłopów.
- przywrócone zostało cło generalne i zreformowany powszechny i jednolity podatek- podymne.
- przyznanie szerszych praw mieszczaństwu
- zaczęto formować konfederackie wojsko,
Wzmogły się oczekiwania społecznych i ustrojowych reform w Rzeczypospolitej.
Rozumiano przy tym, że wszelkie zmiany w kraju, są możliwe jedynie w sytuacji, gdy powstanie odpowiednia międzynarodowa sytuacja polityczna, a dokładniej w momencie wzrostu napięcia pomiędzy państwami zaborczymi.
10 4 10