Zad.1 Popularnym sposobem obliczenia wagi ciała człoweika jest metoda zaproponowana przez lekarza Paula Broca. idealną wagę obliczał one ze wzoru;
dla meszczyzny: W=0,9(h-100)
dla kobiety:W=17/20(h-100),
gdzie h oznacza wzrost osoby w cm.
a) oblicz ile powinien wazyc meszczyzna majacy 180cm wzrostu
b) oblicz, ile powinna wazyc kobieta majaca 165cm wzrostu
c)wyznacz h podanych wzrostow

zad.2 W sali kinowej jest k rzędów i w każdym rzędzie jest m foteli. Zapisz za pomocą wzoru ilu maksymalnie widzxów N moze ogladac film w tej sali. Wyznacz ze wzoru k i m


1

Odpowiedzi

2009-12-08T13:02:16+01:00
1.
a)
dla mężczyzny:
W= 0,9(h - 100)

h = 180cm

W = 0,9(180 - 100) = 0,9 * 80 = 72kg

b)
dla kobiety:
W = 17/20(h - 100),

h = 165cm
W = 17/20 * (165 - 100) = 17/20 * 65 = 55,25kg

c)
W= 0,9(h - 100) |:0,9
h - 100 = W * 10/9
h = 10/9 W + 100

W = 17/20(h - 100) |*20/17
h - 100 = 20/17 * W
h = 20/17 * W + 100

2.
N = k * m
k = N : m
m = N : k
12 4 12