Odpowiedzi

2009-12-08T13:10:30+01:00
Poronienie- to powikłanie ciąży polegające na samoistnym wydaleniu jaja płodowego okresie, w którym dziecko nie jest zdolne do życia poza łonem matki. Poronieniem nazywa się stratę ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie.

Przyczyny poronień

Wyróżnia się następujące rodzaje poronień
1. samoistne- gdzie ukończenie przedwczesne ciąży następuje z przyczyn naturalnych. Dzielą się na dwa: ze strony jaja płodowego i ze strony matki.
2. sztuczne- gdzie ukończenie ciąży wykonane jest z przyczyn leczniczych oraz innych (aborcja).

Przyczyny poronień samoistnych
Przyczyny zależne od jaja płodowego- przyczyny owulogenne. Stanowią ok. 50 % wszystkich poronień. Najczęstszą przyczyną takich poronień są nieprawidłowości w rozwoju zarodka, które nie rokują szans na jego dojrzewanie. Następuje naturalna selekcja płodów powstających najczęściej na skutek połączenia się „uszkodzonych” komórek płciowych matki i ojca.
Poronienia mogą być wynikiem różnorodnych nieprawidłowych procesów, takich jak:
• patologia komórek rozrodczych (jajowych lub plemników),
• konflikt serologiczny,
• anomalie chromosomalne -zaburzenie dotyczące ilości chromosomów oraz ich budowy
• wady pępowiny,
• wady kosmówki powodujące obumarcie płodu,
• czynniki zewnętrzne- zatrucia, uszkodzenia promieniami jonizującymi.

Przyczyny zależne od matki
• wady macicy uniemożliwiające jej wzrost lub zmniejszające przestrzeń dla rozwoju jaja płodowego- niedorozwój macicy, wady rozwojowe macicy (macica częściowo przegrodzona, macica dwurożna), zrosty wewnątrzmaciczne(zespół Ashermanna), mięśniaki macicy, rak szyjki macicy, uszkodzenia szyjki macicy np. polip, nadżerka,
• zaśniad groniasty(nieprawidłowy rozwój łożyska),
• zaawansowany wiek matki(po 38. roku życia),
• pęknięcie pęcherza płodowego i zakażenie wewnątrzmaciczne,
• przedwczesne odklejenie się łożyska,
• nieprawidłowości w odżywianiu,
• niewydolność ciałka żółtego,
• czynniki psychiczne i emocjonalne- urazy, obawa przed ciążą,
• używki (narkotyki, papierosy, alkohol)
• cukrzyca- wady płodu czyli embriopatie cukrzycowe
• zaburzenia czynności tarczycy,
• nieprawidłowości w odżywianiu.

2009-12-08T14:09:59+01:00
Do poronień może doprowadzić konflikt serologiczny, który powstaje w wyniku innych czynników Rh pochodzących od małp ,oraz poprzez inne grupy krwi. Gdy matka na np: grupę krwi ARh+ a płód BRh- odziedziczona krew płodu po ojcu może doprowadzić do poronienia.
Do poronienia może dojść także przez ojca gdy jest na przykład nosicielem wady genetycznej lub ma powyżej 55 roku życia.
;)))
1 3 1