Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T13:22:08+01:00
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
(a) święć się imię Twoje; (b) przyjdź królestwo Twoje; (c) bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; (d) chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (e) i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; (f) i nie wódź nas na pokuszenie; (g) ale nas zbaw od złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
3 2 3
2009-12-08T13:30:15+01:00
Mój Kochany Boże!
Modlę się do Ciebie, abyś odpuścił grzechy bliźnich i doprowadził ich do nawrócenia na dobrą ścieżkę wiary. Wiele ludzi bowiem popełnia błędy, których często potem żałują z całego serca. Pozwól im się oczyścić wewnętrznie i sprawić, że będą dokonywali lepszych wyborów, które zapoczątkują działania ku dobroci. Wszyscy jesteśmy grzesznikami - jednak, możemy przecież temu w małym stopniu zapobiec. Ale to nigdy się nie uda bez Twojej pomocy, bo to właśnie Ty musisz nas rozgrzeszyć i nawrócić. Jeśli jednak obie strony będą chciały tego samego, osiągniemy wymierzony cel - będziemy ostrożniejsi jeśli chodzi o grzechy, a także będziemy ludźmi, którzy wierzą i okazują to całym sobą.
Amen.

Pozdrawiam :)
2 5 2
2009-12-08T13:31:51+01:00
Panie Boże dziękuję Ci, że stworzyłeś świat taki piękny.
Dziękuję Ci, że stworzyłeś słońca promienie i światło księżyca.
Za ptaki, za zwierzęta, kwiaty,
wodę, za wiatr co powiewa
między listkami drzew.
Dziękuję Ci Boże, że mogę żyć w tym świecie,
poznawać Cię i wielbić.
Dziękuję Ci serdecznie za Twoje dobre serce,
za pomoc, wsparcie,
za dobroć i chęć niesienia pomocy.
Dziękuję Ci za Twoje współczucie i życzliwość.
To Ty podajesz swoją dłoń tym
co jej potrzebują.
Dobry Boże wzmacniaj i utwierdzaj nas w wierze i
chroń nas od pokus.
Chroń nas, aby pokusy nigdy nie rozdzielały nas z Tobą.
Oddalaj od nas wszystkie złe czyny, myśli, a dodaj nam
sił w zwalczaniu pokus.
Niech miłość Twoja , Panie
strzeże nas,
Pieśnią chcemy chwalić imię Twoje.
I z dziękczynieniem sławić Cię.
3 4 3