Zad 1. Oblicz
a)2½*¾=
b)2/7*5 i 3/4=
c)2 i 4/5*3 i 2/3=
d)1 i 2/3 *2 i 1/2=
e)2 i 1/4* 3 i 2/5=

zad 2 Oblicz( skracając,jeśli to możliwe)

a)3/4 * 5/6=
8/5 * 7/12=
4/9 * 7/10=
b)
5/6 * 9/10=
4/7 * 21/24=
3/8 * 14/15=
c)
1 i 1/3 * 2 i 1/4=
2 i 1/3 * 1 i 1/5=
3 i 1/5 * 1 i 5/6=


Bardzo proszę o szybką odpowiedź.I trzeba we wszystkich zadaniach obliczenia.

3

Odpowiedzi

2009-12-08T13:31:31+01:00
Zad. 1
a) 1 i 7/8
b) 1 i 9/14
c) 10 i 4/15
d) 4 i 1/6
e) 7 i 13/20

zad.2
a) 5/8
14/15
14/45
b) 3/4
1/2
7/20
c) 3
2 i 4/5
5 i 13/15


w załączniku sa obliczenia
2009-12-08T13:36:25+01:00
Zad 1. Oblicz
a)2½*¾= = 5/2*3/4 = 15/8 = 1⅞
b)2/7*5 i 3/4= 2/7*23/4 = 1/7*23/2 = 23/14 = 1 9/14
c)2 i 4/5*3 i 2/3= 14/5*11/3 = 154/15 = 1 4/15
d)1 i 2/3 *2 i 1/2= 5/3*5/2 = 25/6 = 4⅙
e)2 i 1/4* 3 i 2/5= 9/4*17/5 = 153/20 = 7 13/20


zad 2 Oblicz( skracając,jeśli to możliwe)

a)
3/4 * 5/6= 1/4*5/2 = ⅝
8/5 * 7/12= 2/5*7/3 = 14/15
4/9 * 7/10=2/9*7/5 = 14/45

b)
5/6 * 9/10=1/2*3/2 = ¾
4/7 * 21/24=1/1*3/6=3/6=½
3/8 * 14/15=1/4*7/5 = 7/20

c)
1 i 1/3 * 2 i 1/4=4/3*9/4 = 1/1*3/1 = 3
2 i 1/3 * 1 i 1/5= 7/3*6/5 = 7/1*2/5 = 14/5 = 2⅘
3 i 1/5 * 1 i 5/6=16/5*11/6 = 8/5*11/3 = 88/15 = 5 13/15
2009-12-08T13:48:26+01:00
1.
a) 2½*¾= ⁵/₂*¾=¹⁵/₈=1⁷/₈
b)2/7*5 i 3/4= ²/₇*²³/₄=⁴⁶/₂₈=1¹⁸/₂₈=1⁹/₁₄
c)2 i 4/5*3 i 2/3= ¹⁴/₅*¹¹/₃=¹⁵⁴/₁₅=10⁴/₁₅
d)1 i 2/3 *2 i 1/2=⁵/₃*⁵/₂=²⁵/₆=4¹/₆
e)2 i 1/4* 3 i 2/5= ⁹/₄*¹⁷/₅=¹⁵³/₂₀=7¹³/₂₀
2.
a)3/4 * 5/6= ⁵/₈ (bo 3 i 6 się skróciło)
8/5 * 7/12= ¹⁴/₁₅ (bo 8 i 12 się skróci)
4/9 * 7/10=¹⁴/₄₅ (bo 4 i 10 się skrócą)
b)
5/6 * 9/10= ³/₄ (bo 5 i 6 się skrócą oraz 6 i 9)
4/7 * 21/24= ³/₈ (bo4 i 24 się skróci i 21 i 7)
3/8 * 14/15= ¹⁴/₄₀ (bo 3 i 5 się skrócą)
c)
1 i 1/3 * 2 i 1/4= ⁴/₃*⁹/₄= 3 (4 i 4 się skróci 9 i 3 też)
2 i 1/3 * 1 i 1/5=⁷/₃*⁶/₅ = ¹⁴/₅ = 2⁴/₅ ( 3 i 6 się skróci)
3 i 1/5 * 1 i 5/6= ¹⁶/₅*¹¹/₆=⁸⁸/₁₅= 5¹³/₁₅ (16 i 6 się skróci)