Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T14:05:44+01:00
W 1655r. armia szwedzka wykorzystując zaangażowanie Rzeczypospolitej w wojnie z Rosją,uderzyła z dwóch kierunków:na Wielkopolskę z Pomorza i na Litwę z Inflant.W lipcu wojsko polskie bez bitwy poddało się Szwedom pod Ujściem, natomiast w sierpniu na Litwie Radziwiłłowie uznali władzę Karola Gustawa.We wrześniu wojska polskie opuściły Warszawę , a następnie zostały pobite przez liczebniejsze oraz lepiej uzbrojone siły szwedzkie pod Żarnowem i Wojniczem. W październiku poddał się Kraków.Momentem przełomowym było bezskuteczne oblężenie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze.Bezwzględność okupantów ,grabieże,rabunki i podatki wywołały powszechną niechęć społeczeństwa do Szwedów.Ruch partyzancki objął niemal wszystkie zajęte przez najeźdźców obszary. Działania wojsk polskich pod dowództwem Stefana Czarnieckiego doprowadziły do osaczenia Szwedów w widłach Sanu i Wisły,zwycięstwa pod Warką(1656)oraz oswobodzenia Warszawy.PO nagłej śmierci Karola Gustawa w lutym 1660r. w Oliwie został podpisany pokój ,kończący ostatecznie walki Rzeczypospolitej ze Szwecją . Król Jan Kazimierz Waza zrzekłsię tytułu króla szwedzkiego , a w granicach Rzeczypospolitej pozostał jedynie Inflant z lennem Kurlandii.
1 5 1