Na osi liczbowej zaznaczono przedział A złożony z tych liczb rzeczywistych,których odległość od liczby 1 jest niewiększa niż 5.Przedział przesunięto wzdłuż osi w kierunku ujemnym o dwie jednostki,otrzymując przedział B. Wyznacz:
a)wszystkie liczby całkowite,ktore należą do iloczynu przedziałow A i B
b)wszystkie liczby naturalne,które należą do sumy przediałów A i B
c)przedział,który jest różnicą przedziałów A i B

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T14:07:58+01:00
A=(-4;6),,,,,,,,,,,,,, B=(-6;4) , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A]A∧B={-3;-2;-1;0;1;2;3},,,,,,A∧B=(-4;4), ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B]A∨B={0,1,2,3,4,5},,,,,,, A∨B=<0;6), ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C]A/B=<4;6)-POZDRAWIAM
niewiększa oznacza mniejsza lub równa