Zaznacz prawidłową odp.

1.ruch ciała to
a)zmiana położenia ciała
b)przesunięcie ciała
c)przemieszczenie ciała

2.w ruchu jednostajnym prostoliniowym wielkością stałą jest
a)droga
b)prędkość
c)czas

3.pracę mechaniczną określa wzór
a)W=Fs
b)W=F/s F=siła s-przesunięcie
c)W=F+s

4.jednostka mocy mechanicznej jest
a)1N[niuton]
b)1J[dżul]
c)1W[Watt]

5. elektron to ładunek
a)dodatni
b)ujemny
c)zerowy

6.dwa ładunki ujemne
a)odpychają się
b)przyciągają się
c)nie oddziaływają ze sobą

7.prawo Columba dotyczy
a) oddziaływania 2 mas
b)oddziaływania dwóch ładunków
c)ruchu cząsteczek elementarnych

8.prawo Ohma to matematycznie
a)R=U/I
b)R=UI
c)R=U+I
R-opór przewodnika
U-napięcie
I-natężanie pr.

9.praca prądu wyraża się wzorem
a)W=UI
b)W=UIt
c)W=I+U
U-napięcie I-natężenie prądu t-czas

10.indukcja elektromagnetycz dotyczy
a)otrzymywania prądu ze zmiennego pola magnetycznego
b)zwiększania napięcia
c)zmniejszania natężenia prądu

11.składniki jądra atomowego to
a) elektrody
b)protony
c)protony i neurony

12.światło ma naturę
a)falową
b)kwantową
c)kwantowo- falową

1

Odpowiedzi

2009-12-08T14:39:43+01:00
1.c
2.b
3.a
4.c
5.b
6.a
7.b
8.a
9.b
10.a
11.c
12.a
nie jestem wszystkiego pewna ale chyba tak to ma być ;p