Odpowiedzi

2009-12-08T14:05:57+01:00
Powaga ---osoba ciesząca sie autorytetem ..
2009-12-08T14:40:59+01:00
Powaga- Umieć zachować się odpowiednio do sytuacji i zachować spokój, opanować sytuacje schłodzić atmosferę otoczenia i i nie stracić zmysłów przy tym.

uwaga- Jest to najczęściej ustne zwrócenie uwagi na czyjeś zachowanie, czyny. Ma na celu uświadomić nam że coś robimy źle.

odwaga- decyduje o naszym nastawieniu do życia, jak jesteśmy odważni trudniejszych zadań się podejmujemy i z chęcią je wykonujemy nie patrząc często na konsekwencje czynu

rozwaga- to inaczej zdrowy rozsądek, rozważnie zarządzamy tym co mamy, nie postępować zbyt pochopnie tylko zachować spokój zastanowić się i dopiero coś uczynić

pieniądze- Czynnik wymienny, określając wartość danej rzeczy, przedmiotu kwalifikując dany przedmiot do rubryki wartości

potęga- Określenie naszej władzy, siły. Potęga określa nasze możliwości jako najlepsze nie zrównane, nie porównywalne, i nie zaprzeczalne.

trwoga- strach, nie pewność, ujawniająca się w momencie zagrożenia nie tylko życia.
1 5 1