Odpowiedzi

2009-12-08T14:07:31+01:00
Organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").
2009-12-08T14:08:05+01:00
Organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce .;p