Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T14:29:36+01:00
CECHY LISTU OTWARTEGO
List otwarty lepiej spełni swoją funkcję, gdy będzie napisany poprawnie. Po pierwsze, adresat będzie pod presją ustosunkowania się do jego treści, a po drugie, każdy czytelnik dobrego listu chętniej zechce go poprzeć, gdy łatwiej zrozumie jego cel.
Oto kilka cech i zasad tworzenia dobrego listu otwartego:

1. Długość - list nie powinien być zbyt długi, głównie ze wzgledu na osoby popierające, które zwykle nie mają czasu na czytanie wielostronicowych opracowań.
2. Wielowątkowość - list powinien poruszać jeden lub zaledwie kilka konkretnych aspektów. Nie może być zbyt rozbudowany. Należy pytać lub poruszać konkretną sprawę. Jasno stawiać tezy i pytania. Jeśli akcja tego wymaga, można napisać kilka listów. Trzeba jednak pamietać, że każdy list z osobna wymaga zbierania podpisów poparcia.
3. Adresat - list powinien mieć wyraźnie wskazanego adresata (lub adresatów; zalecane jednego). Powinna to być pełna i jednoznaczna nazwa instytuacji lub imię i nazwisko osoby tak, aby bez wątpliwości adresat wiedział, iż on jest odbiorcą listu i to właśnie on, a nie kto inny powinien na niego odpowiedzieć.
4. Język - list powinien być napisany w sposób zrozumiały, bez użycia, w miarę możliwości, fachowego słownictwa (chyba, że dotyczy konkretnej społeczności znającej się na przedmiocie listu i do takiej tez osoby jest adresowany)
5. Szkic - autor tworząc list powinien zapisać go najpierw w postaci szkicu, a dopiero, gdy będzie w pełni zredagowany opublikować go. Edycja treści opublikowanego listu jest dozwolona ale tylko do momentu gdy list zostanie przez kogoś poparty. Od tej pory edycja jest zablokowana. Dzięki temu nie jest możliwe wykorzystanie czyjegoś poparcia przy zmienionej (innej) treści listu.
5 5 5
2009-12-08T14:29:16+01:00
1. Długość - list nie powinien być zbyt długi, głównie ze względu na osoby popierające, które zwykle nie mają czasu na czytanie wielostronicowych opracowań.
2. Wielowątkowość - list powinien poruszać jeden lub zaledwie kilka konkretnych aspektów. Nie może być zbyt rozbudowany. Należy pytać lub poruszać konkretną sprawę. Jasno stawiać tezy i pytania. Jeśli akcja tego wymaga, można napisać kilka listów. Trzeba jednak pamiętać, że każdy list z osobna wymaga zbierania podpisów poparcia.
3. Adresat - list powinien mieć wyraźnie wskazanego adresata (lub adresatów; zalecane jednego). Powinna to być pełna i jednoznaczna nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby tak, aby bez wątpliwości adresat wiedział, iż on jest odbiorcą listu i to właśnie on, a nie kto inny powinien na niego odpowiedzieć.
4. Język - list powinien być napisany w sposób zrozumiały, bez użycia, w miarę możliwości, fachowego słownictwa (chyba, że dotyczy konkretnej społeczności znającej się na przedmiocie listu i do takiej tez osoby jest adresowany)
5. Szkic - autor tworząc list powinien zapisać go najpierw w postaci szkicu, a dopiero, gdy będzie w pełni zredagowany opublikować go. Edycja treści opublikowanego listu jest dozwolona ale tylko do momentu gdy list zostanie przez kogoś poparty. Od tej pory edycja jest zablokowana. Dzięki temu nie jest możliwe wykorzystanie czyjegoś poparcia przy zmienionej (innej) treści listu.
5 1 5