Jakie były przyczyny i skutki Potopu Szwedzkiego?

1
1 Pretensje Króla polskiego do tronu Szwedzkiego.
2 Osłabienie Rzeczpospolitej w Powstaniu Chmielewskiego oraz w wojnie z Rosją
3 Szwedzi dysponowali najlepszą warmia w Europie
4 Sprawa Inflant nie była roztrzygnięta

Odpowiedzi

2009-12-08T14:33:47+01:00
POTOP SZWEDZKI (1655-1660)
Przyczyny POTOPU:
chęć dominacji nad Bałtykiem
chęć wyeliminowania linii Wazów z tronu szwedzkiego
słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej
zdrada Hieronima Radziejowskiego, który obiecał Karolowi Gustawowi szybki podbój Rzeczypospolitej
Skutki:
najbardziej rujnująca Rzeczypospolitą wojna w XVII w.
utracono zabytki kultury narodowej i sakralnej, które nigdy nie odzyskano
ruina gospodarcza i osłabienie polityczne państwa

34 4 34