Co można powiedzieć o kątach przyległych, które mają takie same miary?

Jaką miarę ma kąt wklęsły, którego ramiona są prostopadłe?

Czy dwa kąty ostre mogą razem tworzyć kąt półpełny?

Ile stopni mają kąty przyległe, jeśli jeden z nich jest pięć razy większy niż drugi?

Proszę odpowiedziećna to pytanie jak najszybciej.
Dziękuje ;-)

2

Odpowiedzi

2009-12-08T14:28:40+01:00
3.Nie, gdyż kąt półpełny ma 180 stopni.
2 3 2
2009-12-08T14:37:56+01:00
Kąty mające wspólne ramię, których pozostałe ramiona dopełniają się do prostej. Kąty takie tworzą razem kąt półpełny. Suma miar kątów przyległych wynosi 180°, z czego wynika, że kąty wklęsłe nie mają kątów przyległych.
dwa kąty, które mają wspólny wierzchołek, jedno ramię wspólne i których drugie ramię tworzy jedna prosta, nazywają się kątami przyległymi. Oczywiście, suma kątów przyległych jest kątem półpełnym.

wklęsły - kąt, który nie jest figurą wypukłą; miara takiego kąta jest większa niż π rad (lub 180°), lecz mniejsza niż 2π rad (lub 360°).

Jeżeli dwa kąty ostre tworzą w sumie kąt prosty, to mówimy, że te kąty dopełniają się do kąta prostego.

180:5=36 180-36=
36 i 144
2 3 2