Odpowiedzi

2009-12-08T14:28:58+01:00
Władzą ustawodawczą powiatu jest rada powiatu.
Składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję.
Rada powiatu jest właściwa we wszystkich sprawach należących do zakresu działania powiatu, o ile nie zostały one wyraźnie przekazane do właściwości innych organów.