Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T14:32:32+01:00
Władza rodzicielska-> władza jaką rodzice sprawują nad dziećmi

Prawa rodzicielskie-> czyli prawa rodziców jeśli zabirą im prawa rodzicielskie to wtedy dzieci także

alimenty-> płacone wtedy kiedy któryś z małżonków nie łoży na utrzymanie rodziny

separacja-> jest to tymczasowe rozstanie małżonków którzy się nie dogadują

rozwod-> czyli rozstanie małżonków na zawsze

kuratera(kurator, opiekun) -> czyli ktoś kto zastępuje rodziców
1 5 1
2009-12-08T14:32:35+01:00
Władza rodzicielska – prawa i obowiązki, jakie ma względem osoby małoletniej jej rodzic, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym.
Alimenty - są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.
Separacja jest często rozwiązaniem dla osób, które chcą od siebie odpocząć , jednocześnie zabezpieczając swój interes prawny.
Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków.
1 5 1
2009-12-08T14:34:35+01:00
1– prawa i obowiązki, jakie ma względem osoby małoletniej jej rodzic, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym.
Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom.
2a) Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z nie zawarciem małżeństwa lub rozłączeniem rodziców
3są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.
4w prawie, częściowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej
5rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo.
6przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy, lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw.
1 5 1