1.Ile gramow CA(OH)2 potrzeba do przygotowania 1dm3 15% roztworu o gestości d=1,4g/dm3

2.Do 300g 10% roztworu dodlano 100g wody . Oblicz stezenie otrzymanego roztworu.

3.Ile cukru i ile wody zawarte jest w 500g 18% roztworu

4. W 0,2 dm3 roztworu znajduje się 20g KOH.Oblicz stężenie molowe.

1

Odpowiedzi

2012-09-15T20:16:11+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
v=1dm3=1000cm3
d=1,4g/cm3
m=v*d=1000cm3*1,4g/cm3
m = 1400g

mr=1400g
Cp=15%
ms=Cp*mr/100%
ms=1400g*15%/100%
ms = 210g

2) Z def. stęż. procent.
10g soli ---- 100g roztworu
xg soli ----- 300g soli
x = 30g soli

Dolano 100g wody, więc
30g soli ---- 400g roztworu
xg soli ----- 100g roztworu
x = 7,5g soli
x = 7,5%

 

3) Z def. stęż. procent.

18g cukru ---- 100g roztworu

xg cukru ----- 500g roztworu

x = 90g cukru

500g roztworu - 90g cukru = 410g wody 

 

4)

M KOH=56g/mol

56g KOH --- 1mol

20g KOH ---- xmoli

x = 0,36mola 

 

n=0,36mola

v=0,2dm3

Cm=n/v

Cm=0,36/0,2

Cm = 1,8mol/dm3