Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:56:33+01:00
Program kalk;
uses crt;
var
wynik:integer;
a,b,n:integer;
begin
clrscr;
writeln('Witaj w programie kalkulator');
writeln('1- dodawanie, 2-odejmowanie, 3-mnozenie');
readln(n);
case n of
1:begin
writeln('Podaj A');
readln(a);
writeln('Podaj B');
readln(b);
wynik := a+b;
write('wynik wynosi ',wynik);
end;

2:begin;
writeln('Podaj A');
readln(a);
writeln('Podaj B');
readln(b);
wynik := a-b;
write('wynik wynosi ',wynik);
end;

3:begin
writeln('Podaj A');
readln(a);
writeln('Podaj B');
readln(b);
wynik := a*b;
write('wynik wynosi ',wynik);
end;

else writeln('wybrales zly numer');

end;

readln;
end.napisałem na szybko bez kompilacji, nie mam jak. Powinno działać, w razie jakiś problemów lub pytań pisz na PM.